• Rólunk
 • Kapcsolat
 • En

Imakönyv

Az imádság beszélgetés a mindenható, a jóságos, igazságos, szerető Istennel. 

Az imádságban megfogalmazhatjuk kéréseinket, bocsánatkérésünket, összetörtségünket, örömeinket, hálánkat, köszönetünket. Szüntelen párbeszédben lehetünk a mi Atyánkkal.

Azonban vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy érezzük, nem tudjuk megfogalmazni mindazt a bennünk van. Ebben szeretne segíteni az Imakönyv.

Az imádságok megfogalmazására baptista lelkipásztorokat kértünk fel, de megtalálhatók majd olyan fohászok, imádságok is, amelyeket régen vagy ma élő keresztény emberek jegyeztek le.   

Imakérés

  Majnár Zsolt

  136. Segít eligazodni

  „Mint hideg víz a tikkadt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír. Fölkavart forrás és romlott vizű kút: olyan az igaz, ha a bűnös előtt meginog. 

  Majnár Zsolt

  135. Erőt ad az ellenszélben

  „Talán terhedre van, ha beszélni próbálok hozzád, de ki tudja itt magába fojtani a szót? Hiszen másokat intettél, és a lankadt kezeket erősítetted. 

  Majnár Zsolt

  134. Ígéret a gondviselésről

  „Mert én, az Úr vagyok a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek Ura a nevem! 

  Majnár Zsolt

  132. Próbák közötti szolgálat

  „Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, sátán, mert meg van írva: »Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!« Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.” (Máté 4,10–11)

  Majnár Zsolt

  131. Segítséged megújít

  „Ó, Izrael reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan, mint az ország jövevénye, vagy mint a vándor, ki csak éjjelre tér be? 

  Majnár Zsolt

  130. Értelmes döntések

  „Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy! Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg.

  Majnár Zsolt

  129. Hűséged körülvesz

  „Nem lesznek bekötve a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell. A meggondolatlanok ismerni fognak és szívükkel érteni, a dadogó nyelvűek pedig majd folyékonyan, világosan beszélnek.” (Ézsaiás 32,3–4)  

  Majnár Zsolt

  128. Öröm a megtartásért

  „Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: