• Rólunk
 • Kapcsolat
 • En

Imakönyv

Az imádság beszélgetés a mindenható, a jóságos, igazságos, szerető Istennel. 

Az imádságban megfogalmazhatjuk kéréseinket, bocsánatkérésünket, összetörtségünket, örömeinket, hálánkat, köszönetünket. Szüntelen párbeszédben lehetünk a mi Atyánkkal.

Azonban vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy érezzük, nem tudjuk megfogalmazni mindazt a bennünk van. Ebben szeretne segíteni az Imakönyv.

Az imádságok megfogalmazására baptista lelkipásztorokat kértünk fel, de megtalálhatók majd olyan fohászok, imádságok is, amelyeket régen vagy ma élő keresztény emberek jegyeztek le.   

Imakérés

  Majnár Zsolt

  148. Szabadító szolgálat

  „Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: 

  Majnár Zsolt

  147. Üdítő forrás

  „Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 

  Majnár Zsolt

  146. Jutalmad megerősít

  „Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. 

  Majnár Zsolt

  145. Boldogságot adnak tanácsai

  „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.

  Majnár Zsolt

  144. Öröm Isten ajándékainak

  „Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. 

  Majnár Zsolt

  143. Megragadni a jó döntést

  „Az ÚR ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget.

  Majnár Zsolt

  142. A változások feléd fordítanak

  „De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.) 

  Majnár Zsolt

  141. Akadályoktól mentesen

  „Ezt mondja: Töltsétek, töltsétek föl, építsétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat! 

  Majnár Zsolt

  140. Bölcs útmutatás

  „Ismered-e az ég szabályait? Talán te adsz neki uralmat a földön? El tudod juttatni hangod a felhőkig, hogy vízáradat borítson el téged? 

  Majnár Zsolt

  139. Sikeres életcél

  „Így járt el Ezékiás egész Júdában. Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak lát Istene, az Úr.