• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Majnár Zsolt

Majnár Zsolt

Találkozni Krisztussal

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül,
amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok
ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert
kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én
gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr.”
(Ézsaiás 55,6–8)

Majnár Zsolt

Istentől kapott képesség

„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember
hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt
talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet,
kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe.” (Máté 25,14–
15)

Majnár Zsolt

Találkozás különböző élethelyzetben

„Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.” (Ézsaiás 42,5–6)

Majnár Zsolt

Különleges ajánlat

„Ő azonban ezt mondta nekik: Ti adjatok nekik enni! Ők így válaszoltak: Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak.” (Lukács 9,13)

Majnár Zsolt

Szeretetünk kifejezései

„Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” (Zofóniás 3,16–17)

Majnár Zsolt

Keresni a közelségét

„Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!” (1Krónikák 16,10–11)

Majnár Zsolt

Örömteli találkozás

„De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson…

Majnár Zsolt

Bőségesen cselekszik

„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: 

Majnár Zsolt

Változás szele

„Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 

Majnár Zsolt

Figyelmes ráhangolódás

„Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt…

Találkozni Krisztussal

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr.” (Ézsaiás 55,6–8)

Találkozás különböző élethelyzetben

„Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.” (Ézsaiás 42,5–6)