• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Majnár Zsolt

Majnár Zsolt

Különleges ajánlat

„Ő azonban ezt mondta nekik: Ti adjatok nekik enni! Ők így válaszoltak: Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak.” (Lukács 9,13)

Majnár Zsolt

Szeretetünk kifejezései

„Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” (Zofóniás 3,16–17)

Majnár Zsolt

Keresni a közelségét

„Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!” (1Krónikák 16,10–11)

Majnár Zsolt

Örömteli találkozás

„De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson…

Majnár Zsolt

Bőségesen cselekszik

„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: 

Majnár Zsolt

Változás szele

„Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 

Majnár Zsolt

Figyelmes ráhangolódás

„Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt…

Majnár Zsolt

Biztos menedék

„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet…

Majnár Zsolt

Kiválasztás és elhívás

„Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá…