• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Imádkozzunk együtt – Üzenet terhe

Elolvasási idő: 2 perc
Elolvasási idő: 2 perc
„Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán!

Mi köze a szalmának a tiszta búzához? – így szól az ÚR. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az ÚR –, vagy mint a sziklazúzó pöröly?” (Jer 23:28-29)

Uram!

Ahogy az eső lehull az égből és termékennyé teszi a földet, úgy igéd is hadd végezze el a célját bennünk. Hadd tegyen érzékennyé a bűnnel szemben és mutasson helyes irányt az életünkben. Segíts különbséget tenni a megtévesztő tanítás és a tiszta evangéliumi üzenet között. Köszönjük.

Vezessen Szentlelked, amikor különböző korosztályban élünk, különböző tehetségűek vagyunk és különböző kegyelmi ajándékaink vannak. Köszönjük az összetartásod, amint egy körnek különböző színű cikkelyei lehetnek, és annak egységét fejezik ki.

Köszönjük közös küldetésünket.

Egy fán különböző méretű gyümölcsök teremhetnek, hogy azokból táplálkozhassunk. Ahogy közöttük lehet sérült gyümölcs, úgy óvjál meg bennünket a hamis prófétáktól; mert ők nem beszélnek megtérésről, csak vallásos életről. Bátoríts, hogy őszinte vágyakozással olvassuk igédet.

Égessél ki belőlem minden szennyet és add Szentlelked tüzét, hogy bátran hirdessem üzenetedet. Ha egy kőfejtéshez súlyos vaskalapács kell, vedd le szívemről a terhet, hogy felszabadultan beszéljek mindenkit megsegítő szeretetedről. Add, hogy kitartóan keressem mit üzensz nekem és nekünk.

Ámen.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp