• Rólunk
 • Kapcsolat
 • En

Imakönyv

Az imádság beszélgetés a mindenható, a jóságos, igazságos, szerető Istennel. 

Az imádságban megfogalmazhatjuk kéréseinket, bocsánatkérésünket, összetörtségünket, örömeinket, hálánkat, köszönetünket. Szüntelen párbeszédben lehetünk a mi Atyánkkal.

Azonban vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy érezzük, nem tudjuk megfogalmazni mindazt a bennünk van. Ebben szeretne segíteni az Imakönyv.

Az imádságok megfogalmazására baptista lelkipásztorokat kértünk fel, de megtalálhatók majd olyan fohászok, imádságok is, amelyeket régen vagy ma élő keresztény emberek jegyeztek le.   

Imakérés

  Majnár Zsolt

  Találkozás különböző élethelyzetben

  „Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.” (Ézsaiás 42,5–6)

  Majnár Zsolt

  Különleges ajánlat

  „Ő azonban ezt mondta nekik: Ti adjatok nekik enni! Ők így válaszoltak: Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak.” (Lukács 9,13)

  Majnár Zsolt

  Szeretetünk kifejezései

  „Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” (Zofóniás 3,16–17)

  Majnár Zsolt

  Keresni a közelségét

  „Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!” (1Krónikák 16,10–11)

  Majnár Zsolt

  Örömteli találkozás

  „De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson…

  Majnár Zsolt

  Bőségesen cselekszik

  „Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: 

  Majnár Zsolt

  Változás szele

  „Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 

  Majnár Zsolt

  Figyelmes ráhangolódás

  „Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt…

  Majnár Zsolt

  Biztos menedék

  „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet…

  Találkozás különböző élethelyzetben

  „Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.” (Ézsaiás 42,5–6)