• Rólunk
 • Kapcsolat
 • En

Adatkezelési tájékoztató

A https://www.igeidok.hu weboldal látogatói, regisztrált felhasználói,

 valamint azon személyek részére, akiknek a kép, vagy hangfelvétele

 az oldalon közzétételre került

I. Bevezetés

 Az adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek, valamint azon személyek adatait kezeli, akiknek képmása, hangfelvétele a weboldalon megjelenik,   abból a célból, hogy a weboldal a felhasználók részére megfelelő szolgáltatásokat  nyújthasson.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült.

Az adatkezelő megnevezése:

 

Név:

Magyarországi Baptista Egyház

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 31.

Weboldal megnevezése, címe:

www.baptist.hu

Az adatkezelő képviselője:

Mészáros Kornél

 Az adatkezelő képviselőjének elérhetősége:

06 20 886 0000

 

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

 

Név:

Magyarországi Baptista Egyház

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 31.

Levelezési cím:

1068 Budapest, Benczúr utca 31.

E-mail:

kommunikacio@baptist.hu igeidok.magazin@gmail.com

Telefon:

06 20 886 1512

az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

drfrankedit@t-email.hu, 06 30 2806918

 

 II. Az adatkezelés elvei:

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

III. A Weboldalon az alábbi típusú adatkezeléseket végezzük:

 

 1. Hírlevélre történő feliratkozás.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás

 

 

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás,

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintettet megilletik ezen kívül a jelen tájékoztató IV. pontjában részletesen felsorolt jogok.

 

 1. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő illetékes munkatársai. Az adatok tárolása a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

 1. Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

 1. A weboldalon elhelyezett fotókon, video- és hangfelvételeken szereplő személyek képmására és hangfelvételéére vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adatkezelő hitéleti tevékenységének dokumentálása, a gyülekezetek és érdeklődők tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása amit tájékoztatását követően a  fotón, videó, illetve hangfelvételen történő szereplésével megad.

Az adatkezelésben érintettek köre: a fotókon, video, illetve hangfelvételeken szereplő személyek.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és munkatársai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az alábbi személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatkezelő által működtetett szolgáltatás nyújtása érdekében:

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

rögzített képfelvétel

műsor szolgáltatás, népszerűsítés 

rögzített hangfelvétel

műsor szolgáltatás, népszerűsítés

 

Az érintettnek jogában áll az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintettet megilletik továbbá a jelen tájékoztató IV. pontjában részletesen felsorolt jogok.

 

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

 

Név / cégnév:

Tárhelypark Kft

Székhely:

1122 Budapest, Gaál József út 24.

Telefon:

 

E-mail:

info@tarhelypark.hu

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

IV. Az érintettet megillető jogok:

IV.1. Hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés érintettje az adatkezelés megkezdésével egyidőben részére átadott tájékoztatóban szereplő, illetve a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelő az érintettről nem kezel adatot, erről haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja.

Amennyiben az adatkezelő arról tájékoztatja az érintettet, hogy a rá vonatkozó adatkezelés folyamatban van, úgy egyidejűleg kérelmére arról is tájékoztatja, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli és az adatokat milyen forrásból szerezte be. A tájékoztatás kiterjed arra, hogy kik azok a címzettek akikkel az adatokat közölni fogják, és azok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetekhez továbbításra kerülnek-e.

Tájékoztatja az érintettet az őt megillető helyesbítés, törlés, kezelés korlátozása és tiltakozás jogáról, valamint arról, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be.

Az érintett kérelmére az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, azzal, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett kérelmére az adatkezelő a fenti információkról haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az érintett által megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.

IV.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelőtől, hogy valamely pontatlan személyes adatát módosítsa és kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. Az adatkezelő a kérelem alapján tett intézkedéseiről haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, az általa megadott elérhetőségen.  

 

IV.3. A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelőtől adatainak törlését. Amennyiben az adatkezelő a kérelmet megalapozottnak találja, úgy haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik a  törlés iránt és erről értesíti az érintettet az általa megadott elérhetőségeken.

 

IV.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
 • az érintett a GDPR 21.cikk (1). bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés valamelyik fenti ok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján tett intézkedéséről haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, az általa megadott elérhetőségen.

Az adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

IV.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,  vagy ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget  élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, a rávonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

 A tiltakozást az adatkezelő a nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja és az adatkezelő döntéséről haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül értesíti az érdekeltet, az érdekelt által megadott elérhetőségen.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezelik, értesítse az adatkezelőt, illetve az adatvédelmi tisztviselőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az adatkezelő mindent megtesz, hogy a jelzett probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, úgy lehetősége van arra, hogy bírósághoz forduljon, vagy értesítheti erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 

 

Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.