• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Rólunk

Az IGEIDŐK MAGAZINT azért hívta életre a Magyarországi Baptista Egyház kommunikációs- és kulturális osztálya sokéves tervezést követően, hogy bemutassuk a közösségünk, a kereszténység szellemi-kulturális tőkéjét, hogy megajándékozzuk, gazdagítsuk egymást.

Szeretnénk megjelenni a társadalom előtt olyan igényes médiafelületen – keresztény értékalapú lelki, társadalmi, kulturális és családi témákkal foglalkozó magazinban, amely őszintén, valóságosan beszél a mai kor kihívásairól, az egyes ember vívódásairól és a lehetséges megoldásokról. Tartalmainkkal kimondottan vagy kimondatlanul, szeretnénk mindig Istenre, Jézus Krisztusra mutatni.

Hiszünk a gondolatok és a vélemények szabadságában! Hiszünk abban, hogy az egymás iránti tisztelet a legmélyebb árkokat is képes áthidalni!

Rovatok

Mérvadó Mit mondanak a baptisták, keresztény szakemberek az éppen felmerülő aktuális témákról, mint például a korszellem, klímaváltozás, gender… Egyes témák különféle – történelmi, teológiai, tudományos, szociológiai – szempontból kerülnek elemzésre.

Szószék – (Teológia, Lelkiség, Bibliaóra, Imakönyv, A Lelkész válaszol) – Tanítás, evangélium: lelki írások, hitélet/spiritualitás, bibliaértelmezés, bioetika; ima, imakérés.

Glóbusz – (Közösség, Misszió, Történet) – Közösségi témák: bizonyságtételek, történetek az élet különféle területeiről, portrék, életrajzok; hiteles keresztények, misszionáriusok bemutatása; társadalmi felzárkózás, kisebbség; nemzetközi, egyházi, gyülekezeti/intézményi, a társadalmat érintő, közérdeklődésre számot tartó események.

Kaptár – (Családi, Páros, Generációk, Minta) Kapcsolataink, generációk: Emberség, férfi-nő-párkapcsolat, egyedüllét, szexualitás; rokonság/család/otthon/gyermeknevelés; ifjak, idősek; életkori krízisek.

Tudásközpont – Oktatás/Tudomány/Ismeretterjesztés: bibliai kortörténet; Történelem/Régészet; Filozófia; Eszmetörténet; Társadalmi jövőkép; Környezetvédelem, újrahasznosítás; Trendek/Tech; korunk trendjei és jelenségei; anabaptista/habán gyökerek.

DOLGOZÓszoba – Munka világa: vezetés; segítség és tanácsok a helyes, az egyszerű, a tudatos és gazdaságos életmód kialakításához; pénzkezelés, hitel, vásárlási tanácsok, helyes beilleszkedés és aktivitás a közvetlen környezetünkben; üzlet, keresztény vállalkozók, nők a munka világában.

EGÉSZsÉG (Test-lélek, Gasztro, Kültér, Komfortzóna) – Testi-lelki egészség: hit és egészség kapcsolata; önismeret, pszichológia; belső harmónia, kiteljesedés; az egészséggel kapcsolatos tévhitek feltárása; Gasztronómia, egészséges étkezés, életmód; Sport/mozgás, szabadidő, hobbi, utazás, természetjárás; Otthonunk, lakótér, tárgyi környezet, kert; külső megjelenés, testápolás.

Kultúra – Művészet/Kultúra. A kultúra és a hit találkozási pontjai, a kreativitás bátorítása és bemutatása; Interjúk, portrék; Kritika: fontos és hasznos könyv- és filmajánlók, színházi élmények, kiállítások; művészettörténet, kultúrakutatás; Képek, fotók, elbeszélések, versek; kulturális szokások; művészetpedagógia.

Szerzők:

Alapelvek

A Szentlélek által teremtett minden szellemi/kulturális alkotás örök, időtálló.

A hívő szellem/kultúra nem lehet silányabb a többi terméknél.

A baptista, keresztény szellemi/kulturális tevékenység az evangelizáció eszköze.