• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En
Névtelen terv
Névtelen terv

Megújuló erőforrás

Elolvasási idő: 2 perc
Elolvasási idő: 2 perc
Egyre nyilvánvalóbb, hogy az erőforrásaink korlátozottak. A készletek kimerülnek, a lendület alábbhagy, és nem egyszerű új források után nézni, újra nekirugaszkodni a dolgoknak, újra lendületbe jönni.

Isten igéje egyértelművé teszi:

„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.” (Ézsaiás 40,30)

Az ifjakkal is megtörténik, hogy kimerülnek, lemerülnek. A legkiválóbb emberek is tévednek, botlanak, elesnek időnként. Ezt jelenti embernek lenni – törékenyek, sérülékenyek, esendők is vagyunk. Ezt is integrálnunk kell az önmagunkról való gondolkodásba, hogy a legerősebb, legtehetségesebb ember is csak ember, aki kegyelemre szorul.

De az Isten örökkévaló.

Az ő forrásai kimeríthetetlenek, kiapadhatatlanok.

„Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.” (Ézsaiás 40,28)

Nem fárad el. Nem veszít a lendületéből. Nem lankad el a szeretete. Emberi értelemmel lekövethetetlen, felfoghatatlan módon viszonyul hozzánk.

„Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” (Ézsaiás 40,29)

Nem csak akkor jön, ha a legjobb formánkat hozzuk. Nem a kirobbanóan teljesítő, fáradhatatlan erejű emberbe invesztálja erejét. Az erőtlent teszi erőssé. Nagyon erőssé.

Így erőtlenségünkkel, kudarcainkkal, elveszített lelkesedésünkkel szembesülve adott a lehetőség, hogy a tekintetünket magunkról Istenre emeljük. Áthelyezzük a bizalmunk fókuszát az Úrra. Mert az erő, a lendület, az újbóli szárnyalás ígérete azoknak adatik: „akik az Úrban bíznak”.

Emeld a tekinteted az Örökkévalóra! Ő fáradhatatlan szeretettel, elszántsággal fordul hozzád, és kész arra, hogy megújítson, megerősítsen ma is, a leglehetetlenebb helyzetekben is.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp