• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

TEST – LÉLEK – SZELLEM. De mit is értünk alatta?

Elolvasási idő: 6 perc
Elolvasási idő: 6 perc
Múltbeli sérüléseink, traumáink, a jelenben aktuális konfliktusaink, nehézségeink, a jövővel kapcsolatos félelmeink, bizonytalanságaink kellő felelősségvállalással, bátorsággal és elszántsággal kezelhetővé, feldolgozhatóvá válhatnak.

Valódi, mélyen gyökerező és hosszú távon fenntartható változások elérésében azonban számolnunk kell azzal, hogy szükségünk lehet segítségre a testi-lelki-szellemi területek bármelyikén. Rengeteg kavarodástól, kérdéstől, bizonytalankodástól és talán még félelemtől és bizalmatlanságtól is megkímélhet, ha elolvasod, hogy a Lélekszörfön mi mit értünk a test-lélek-szellem hármas alatt.

 

Test (héberül: bászár, görögül: szóma, latinul: corpus)

Az emberi test halandó, a fogantatás pillanatától folyamatosan változik és öregszik. A mai napig kikutathatatlan rejtélyek sokasága tartja egységben azt a parányi részecskékből álló rendszert, melyet emberi testnek nevezünk. Legtöbbünk csak a hibás működésekkel való szembesüléskor, betegségekkel való találkozáskor ébred rá arra, milyen nagyszerű kincs az egészség, milyen értékes ajándék az, ha egy napot fájdalom és bosszúság nélkül tölthetünk el.

A Bibliában olyan találó és gyönyörű képeket találunk az emberi test mulandóságára és különleges mivoltára való utalások között, mint földi porsátor, törékeny cserépedény és a Szentlélek temploma.

Bár az elmúlt évtizedekben láthatunk pozitív irányba mutató változásokat, sajnos még mindig rengeteg dolgot tanulhatunk más nemzetektől, kultúráktól a testhez való viszonyt illetően, akár az egészségvédelem, a betegségek megelőzése, a helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás tekintetében. Gondolati síkon mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy az étkezésre való pici odafigyeléssel vagy a naponkénti csekély testedzéssel mekkora változásokat érhetünk el. Mégis kevesen jutnak el arra a szintre, hogy bátran kimondhatják: „jól érzem magam a bőrömben”. Ritkán gondolunk bele, de saját egészségünkön túl családtagjaink, barátaink, szeretteink, munkatársaink érdekében is felelősséggel tartozunk a testünk állapotáért. A testtel tehát foglalkozni kell.

Lélek (héberül: nefesh, görögül: pszükhé, latinul: anima)

Az emberi lélek lényünk legbelső, néha egészen kikutathatatlannak tűnő része. Az ember évezredek óta vizsgálja, a történelem során folyamatos vita zajlik arról, hogy egyáltalán létezik-e valóban, és ha igen, akkor hol található, hova pozicionálható az emberi testben, miben rejlik lényege, hogyan írható le a működése.

A pszichológia mai szintjén sokkal többet tudunk a lélek működéséről, mint valaha.

Ahogy a tudás növekszik, természetesen egyre újabb és újabb kérdések is felvetődnek, de van egy jól körülhatárolható terület, ahol stabilan, megbízhatóan segítséget tud nyújtani a pszichológia tudománya. Ugyanúgy válaszokat és kapaszkodókat képes nyújtani egy adott abnormális vagy diszfunkcionális viselkedés, betegség, elakadás kezelésében, mint ahogy az egészségmegőrzésben és a különféle, psziché tartományába eső területek fejlesztésében.

Sok kavarodást okozhat, korábbi rossz tapasztalatok miatt félelmet generálhat a pszichológiához való hozzáállásban az, hogy gyakran az itt kifejtett hármas tagozódás lelki és szellemi tartományának összemosásával találkozunk. Különösen olyan esetben, amikor a keresztény szóhasználat, illetve gyakorlat pontatlanságából vagy szakszerűtlenségéből fakadóan egy pszichés problémához pusztán „lelki” (vallásos) módszerekkel közelítünk, vagy fordítva, amikor egy pszichoterápián kizárólagosságot kap a tudományosan bizonyított módszerek használata, és a terapeuta például nem tud mit kezdeni a kliens lelkiségével (pneuma).

A gyermekkorunkban vagy később minket ért traumák, az érzelmeink és akaratunk világa, a kapcsolatainkban vállalt szerepeink mentén felvetődő kérdéseink, magánéleti vagy munkahelyi viselkedésünkben kulcsszerepet játszó képességek fejlesztésének igénye (kompromisszumkészség, asszertivitás, megküzdési stratégiák, agresszió és stresszkezelés, időmenedzsment, vezetői kompetenciák stb.) mind olyan területek, melyek elsősorban – persze nem kizárólagosan – a lélek (psziché) tartományába esnek. Sok fájdalmat, frusztrációt, olykor erőnkön felüli kihívást jelenthetnek keresztények és nem keresztények számára egyaránt. Többek között ilyen esetekben javasolt pszichológus segítségét kérni.

Szellem (héberül: ruah, görögül: pneuma, latinul: spiritus)

Az ókori nyelvekig (görög, héber, latin) visszavezethető trichotómia talán leginkább zavaros és sok kérdést felvető alapelemét a magyar nyelvben leggyakrabban szellem kifejezéssel jelöljük. Előfordul, hogy a szellem működési területei közé sorolják mind a tudomány, a művészetek és a szellemi világgal való kapcsolódás tartományait. Az Életműhelyben leginkább az utóbbira, az Istennel való, minden ember számára elérhető, különleges kapcsolat fenntartásának, fejlődésének kérdéskörét értjük akkor, amikor szellemi egészségről vagy az ebben tapasztalt törésekről beszélünk.

Vallásos családban, környezetben szocializálódott fiatalok és felnőttek sokszor tanácstalanok, hogy a vallásgyakorlásuk, hitéletük, Istennel való kapcsolatukban észlelt nehézségekkel, kihívásokkal kapcsolatban hová fordulhatnak segítségért.

Sajnos nem minden gyülekezetben van lehetőség arra, hogy a helyi paptól, lelkésztől vagy más lelkigondozásban tapasztalt és kompetens személytől alkalmi vagy szükség esetén rendszeres  segítséget, támogatást kapjunk. Különösen nehéz helyzetet teremt az is, amikor próbálunk eligazodni a szinte felfoghatatlanul sokszínű szolgáltatási kínálatban, a spirituális szintet is érintő gyógyulást és kiteljesedést kínáló okkult, ezoterikus és egyéb nem keresztény szellemiségű módszerek, terápiák és gyakorlatok kavalkádja közepette.

Az Aurum Életműhely csapatának tagjaiként nem titkolt módon a kereszténység keretein belül közelítünk a szellem tartományába (is) tartozó nehézségekhez, problémákhoz, és erre nyitott klienseinket a kereszténységben elfogadott módszerekkel segítjük a gyógyulásban és növekedésben. Az esetek többségében legtöbbször sok átfedést, kapcsolatot találunk a lelki és szellemi problémák gyökereinek felfejtése során.

Egy kisgyermekkori trauma a biztonságot vagy a feltétel nélküli elfogadást illetően egyszerre nehezítheti meg emberi kapcsolatainkat és az Istenbe vetett bizalmunkat.

Sokszor előfordul az is, hogy a szellemi igényeink betöltése helyett sebeket szereztünk egy korábbi gyülekezetünkben, esetleg más vallásokkal, eszmékkel, spirituális szertartásokkal kapcsolatos élményeink, tapasztalataink felkavaróan hatottak ránk. Gyógyulni és erősödni azonban ezen a terülten is lehetséges! Sőt…

Írta: Kovács Janka pszichológus, az Aurum Életműhely alapítója és munkatársa

http://eletmuhely.com/kovacs-janka

Az Aurum Életműhely pszichológus és mentálhigiénés szakemberei ingyenes chat- és Skype-beszélgetéseket ajánlanak fel a jelen helyzetben különösen nagy nyomás alatt állók (COVID–19-megbetegedéssel diagnosztizáltak és hozzátartozóik, önkéntes vagy hatósági karanténban lévők, külföldön rekedt magyar állampolgárok, egészségügyben dolgozók) lelki egészségének támogatása érdekében. További információ itt >>> 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp