• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

történelem

Kolozs Nagy János

Idő és örökkévalóság

Mottó: „Mi hát az idő? Ha senki sem kérdezi, tudom; de ha kérdik tőlem, s meg akarom magyarázni, nem tudom.” (Szent Ágoston egyházatya, 354–430)

Dr. Mészáros Kálmán

Január 13.: a magyar vallásszabadság napja és a baptisták

Január 13-át a vallásszabadság napjává nyilvánította a magyar parlament a 2018. évi I. törvényében annak emlékére, hogy Erdélyben az 1568. január 6–13. között tartott tordai országgyűlés a világon először hirdette meg a vallásszabadságot,