• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Hála a védelemért

Elolvasási idő: < 1 minute
Elolvasási idő: < 1 perc
„Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, URam! Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket, mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, mert az ÚRtól van a pajzsunk, Izráel Szentjétől a királyunk.”  (Zsolt 89:16-19)

Uram, Istenem!

Nagyon köszönöm, hogy hozzád bármikor jöhetek segítségért és oltalomért. A koronavírushoz használt maszkok védelmet adnak a vírus ellen egy ideig, de azokat néhány használat után le kell cserélni. Köszönöm a te védelmed hosszútávú és végleges.

Hálát adok neked, mert pajzsként vigyázol rám. Örömömben és szükségemben hozzád fordulok, mert jóságod felemel és megerősít engem. Boldog vagyok, amikor világosságodban élhetek és hozzám való hűséged megtapasztalhatom.

Míg a járvány miatt távolságot kell tartanunk egymástól, addig csendességemben közel kerülhetek hozzád szerető Istenem. Őszintén és bizalommal mondhatom: mennyei édesapám vagy Istenem. Hálás vagyok ezért a szellemi kapcsolatért és a kegyelmed segítségéért.

Köszönöm neked az imádság erejét és köszönöm neked, hogy szereteted nem vonod meg tőlem. Hálát adok neked, mert te vagy a Védelmezőm! Áldott legyél Uram mindörökké!

 

Ámen.

 

Majnár Zsolt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp