• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

FIGYELEM! A MAGASBAN DOLGOZNAK!

Elolvasási idő: 2 perc
Elolvasási idő: 2 perc
Építkezések, renoválások, felújítások helyszínén gyakran találkozunk a táblával: „VIGYÁZZ! A magasban dolgoznak!” Ilyenkor önkéntelenül feltekintünk, és engedelmeskedve a felhívásnak óvatosabban tesszük meg lépteinket.

Olykor hálás szívvel gondolunk a táblára, mert figyelmeztetett, és megóvott minket egy esetleges tragédiától. Engem ez a tábla másra is figyelmeztet.

A kárhozatra jutást is hitbeli föltekintéssel kerülhetjük el. A pusztai vándorlás során a választott nép csak úgy élhette túl a mérges kígyók halálos marását, ha hittel felnézett a Mózes által készített póznára tűzött rézkígyóra (4Mózes 21,1–9). Nekünk hittel Jézusra kell tekintenünk, elhinni és elfogadni, hogy ő a megváltó, hogy megmeneküljünk. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

A „VIGYÁZZ! A magasban dolgoznak!” tábla számomra erőt adó biztatást is közvetít:

FIGYELEM! A MAGASBAN DOLGOZNAK!

FIGYELEM! A SORSOD ÉS A HELYZETED FONTOS SZÁMOMRA!

FIGYELEM! NEM VAGY EGYEDÜL! ITT VAGYOK NEKED!

Van, amikor a szívünket súlyos kérdések, fájdalmak, aggodalmak nyomasztják. Ilyenkor leszegett fejjel, sóhajtozva járjuk az utunkat. Időről időre feltekintünk, és meglátjuk az útjelző táblákat. A Szentírásban számos helyen találkozunk biztató táblákkal: FIGYELEM! A MAGASBAN DOLGOZNAK! Ezek többek között emlékeztetnek arra, hogy maga Isten harcol értünk. Jézus közbenjár értünk imádságban az Atyánál, a Szentlélek pedig vigasztal minket. Sőt, egy egész sereg angyal is az oldalunkra áll, ha kell! Van, amikor ezekre a láthatatlan dolgokra kell tekintenünk: bízni és hinni kell egy-egy igevers figyelemfelkeltő táblácskájának üzenetében. Amikor ezeket észrevesszük, akkor azt is meglátjuk, mi minden folyik a magasban értünk. Amikor csendben az Úr szabadítására várunk, jusson eszünkbe, hogy a magasban dolgoznak! Tekintsünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, és ne feledjük, hogy a mennyben polgárjogunk van (Zsidók 12,5; Filippi 3,20)!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp