• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Erő a szeretethez

Elolvasási idő: 4 perc
Elolvasási idő: 4 perc
A napokban fejeztem be Martin Luther King Jr. Erő a szeretethez című könyvét. Már régebben elhatároztam, hogy elolvasom, de csak az elmúlt hetekben jutottam oda, hogy ezt megtegyem.

A könyv Martin Luther King Jr. prédikációinak gyűjteménye, ezért úgy határoztam, hogy a napi csendességeim vezérfonalaként fogom használni.

Hiszem, hogy Isten igéje „időtlen”, mindig aktuálisan szól hozzánk. Ahogy naponként kezembe vettem a könyvet, Isten mindig üzent egyéni életemmel, kapcsolataimmal, hozzáállásommal, gondolataimmal kapcsolatban, amiért nagyon hálás vagyok.

Emellett szembesültem az USA-ban és a Nyugat-Európában történő eseményekkel, amelyeket George Floyd halála váltott ki.

Mint ismeretes, az afroamerikai férfi ellen erőszakosan lépett fel egy fehér rendőr, és tette a férfi halálát okozta. Ezután hatalmas tüntetési hullám kezdődött. Mára egyre erőszakosabbak az összetűzések, szobordöntögetések, templomrongálások, és a törvény, a rend, a norma semmibevételéről szólnak a hírek. Ahogy olvastam a könyvet, és a napi híreket néztem, hallgattam, szembesültem azzal: mennyire időszerű Martin Luther King Jr.  A könyv bevezetőjében a következő gondolatokat fogalmazza meg a szerző:

„A bizonytalanság e viharos napjaiban, a háborúk, valamint gazdasági és faji igazságtalanságok révén megnyilatkozó gonosz az emberiség puszta túlélését fenyegeti. A válság rendkívül súlyos. Ebbe a kötetbe olyan beszédeket gyűjtöttem össze, amelyek ezt a krízist és hátteret mutatják be. Azért éppen ezeket választottam ki, mert valamilyen módon mindegyik az e válságból eredő személyes és közösségi problémákat érinti. Ezekben a prédikációkban annak módját keresem, hogy miként képes a kereszténység üzenete a társadalomban működő, napjainkat elhomályosító gonoszra hatást gyakorolni.”

Több mint ötven év telt el a kötetben összegyűjtött prédikációk elhangzása óta, mégis úgy érzem: a mai eseményekhez, a mai emberhez szól. Martin Luther King Jr. igehirdetéseiben rámutat a szerető Isten jelenlétére, hatalmára. Tanít arról, mit jelent okosnak lenni, mint a kígyó, s szelídnek, mint a galamb. Felhívja a figyelmet arra, hogy óriási szükség van olyan nőkre és férfiakra, akik bátran harcolnak az igazságért, vállalva a nonkonformizmussal járó szenvedéseket. Hogy bárki lehet a felebarátunk.

Hogy cselekvő szeretetre van szükségünk, és a megbocsátás gyakorlására. Martin Luther King Jr. hitte, hogy a szeretet örök érvényű vallási alapelv, melynek külső, világi megfelelője az erőszakmentesség.

A tüntetésekről szóló híreket nézve nagyon elgondolkodtam. Mert a tomboló erőszakosság oly messze van az isteni rendtől, Martin Luther King Jr. életfilozófiájától, az erőszakmentességtől. „Ügyeljetek arra, hogy eszközeitek ugyanolyan tiszták legyenek, mint a cél, amit el akartok érni” – mondta ő. James Taylor híres dala és annak kezdősora is elém jött: „Jusson ma eszünkbe Martin Luther King!…” („Oh let us turn our thougths today to Martin Luther King…”) Vajon ma hány embernek jut eszébe a Nobel-békedíjas amerikai fekete lelkész, polgárjogi harcos? Mindaz, amit képviselt, amiért és ahogyan küzdött? Martin Luther King Jr. igehirdetései ma is aktuálisak. Meggyőződése istenfélelemre, józanságra és szeretetre inspirál. Felesége, Coretta Scott King a következőképpen nyilatkozott a műről: „Ha van Martin Luther King Jr. könyvei között olyan, amelyről az emberek következetesen azt mondják nekem, hogy megváltoztatta az életüket, akkor ez az Erő a szeretethez.” Érdemes elolvasni.

Martin Luther King Jr. Erő a szeretethez című könyve a Casparus Kiadó gondozásában jelent meg 2015-ben.

Selmeczi Ottilia

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp