• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Égi szerenád avagy karácsonyi doxológia

Elolvasási idő: 5 perc
Elolvasási idő: 5 perc
A szerenád „éjjeli zene” vokális vagy zenei formában. A szerenádokat legtöbbször szabadtéren adták elő, Haydn és Mozart szerenádjaiban többnyire fúvós hangszereken.

Ilyen éjjeli zenével valamilyen családi eseménynél kedveskedtek, például gyermek születése alkalmából, hogy még emlékezetesebbé tegyék a jeles napot. Végzős diákok este szeretett tanáraik ablaka alatt énekelnek tiszteletük jeléül. Az éjjeli zene királya viszont a fülemüle, a legzeneibben éneklő énekesmadár: „Gégéje négy hangot képes egyidejűleg kiadni, zeneileg tökéletes akkordokat is énekel.” (National Geographic Magyarország). – Egy egész éjszakát képes végigénekelni.

Palesztinában egy fiúgyermek születése nagy öröm volt. Mikor közeledett a szülés ideje, a rokonok, szomszédok, barátok és a helyi zenészek a ház köré gyűltek és tanakodva várták a hírt. Mikor felhangzott, hogy fiú született, a zenekar rázendített, a nép ujjongó éneklésben tört ki. És ehhez jött még a világszerte ismert szokás, a gratuláció és az együtt örvendezés.

Ha lány lett, a zenészek csendesebben és kissé szomorkásabban (mollban) játszottak. Volt egy mondás: „Egy fiú születése öröm a világnak, egy lány születése viszont egyetemes bánat.” (William Barclay) Zakariás parókiáján kettős öröm volt ezen a napon: végre gyermekük született, méghozzá fiú. Egyébként ezt ő már a templomban tudta, mert Gábriel angyal megmondta neki: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.” (Lukács 1,13) – Keresztelő Jánosnak, a Megváltó előfutárának születésekor még kijutott az üdvözlő szerenád, de az Üdvözítő ilyenben nem részesült.

A doxológia „Isten dicsőségének magasztalása”. Ez a legmagasabb szinten a mennyben, Isten trónja körül történik. Beethoven – a földről nézve is – a legmagasabb kinyilatkoztatásnak tartotta a zenét.

A Lukács evangéliumának 2. fejezete így tudósít a Fiú születéséről:

8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9 És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11 Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” 13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14 „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

Mikor a híradó angyal bejelentette a pásztoroknak a világraszóló örömhírt, hogy megszületett a Fiú, a bűnösök Megváltója, hirtelen angyalseregek sokasága özönlött utána, hogy éjjeli szerenádot adjon, amit a földi fogadtatás elmulasztott. Én ezt gyermekkoromban úgy képzeltem el, hogy mikor résnyire megnyílt a menny, és kilépett a konferáló angyal, az angyalok nem bírtak magukkal, szinte kiszöktek a mennyből, és a föld atmoszférájába érve éjjeli szerenádot adtak a Fiúnak.

Mostanában azon gondolkodom, hogy amikor 33 év után feltámadt emberi testben visszament hozzájuk a mennybe, és meglátták rajta a sebek helyét, vajon milyen dicsőítésben részesíthették őt a mennyei virtuózok?

A földi szentélyben két rideg kőtábla volt az Ószövetség dokumentuma. Most a mennyei szentélyben, az Atya jobbján a megöletett, de feltámadt Bárány az Újszövetség dokumentuma. Jézus bűnös emberekért halt meg. Értem is. Ezért nekem személyesen több okom van Istennek hálát adni a keresztért, mint bármely angyalnak.

Szinte repes a szívem, ha elgondolom, micsoda nap lesz az, ha egyszer majd én is ott leszek abban a doxológikus mennyei kórusban, ahol minden kórustag ruháját Jézus vére mosta hófehérre! Ebben a kórusban angyal nem lesz. Értük nem kellett Jézusnak meghalnia. Magamfajta megváltott bűnösök éneklik majd a Bárány énekét!

Ugye te is kórustag leszel?

Ha ezt biztosan tudod, gratulálok. Ha nem, bízd rá magad az Úr Jézus Krisztusra! A bűnt nem oldja semmilyen intelligens mosópor, csak Jézus vére. Kérj tőle egy tisztasági fürdőt! Érted is áldozta vérét. Nevezz be ebbe a kórusba! Itt nincs létszámkorlátozás. A mennyben majd ezt suttogják rólunk: „Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében… Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal.” (Jelenések 7,14–15) Micsoda „Te Deum” lesz ez! – Nem marad más, mint: Halleluja! Ámen!

 

Révész Árpád

Fotó: unsplash.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp