• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Megnyílt az ég

Elolvasási idő: 3 perc
Elolvasási idő: 3 perc
Isten számunkra még elrejtett világa, és a mi látható életterünk különös módon fonódik össze a történelem folyamán. Teremtéstől a végítéletig, kezdettől a mulandó világ végéig mennyiféle módon találkozik Isten és az ember, az Örökkévaló és a mulandó.

Az ószövetségi évezredeket végiglapozva nagyon sok ponton látjuk, hogy Isten jelen akar lenni, és jelen is van földi világunkban. Szentlelke által, prófétáin keresztül, a törvényben, gondviselésében, ítéletében közöttünk van.

A vele való kapcsolatban a döntés jogát mégis ránk bízta.

Áldó napsugarat, éltető körülményeket, a föld termését, az élet csodáját, működését mindenki rendelkezésére bocsátja, de a személyes kapcsolatnak feltételei vannak.

Az Ószövetségben még saját népe körében is elutasítást kap az Úr. Megjelent mint Szabadító, méltósággal mint Seregek Ura, gyengéden mint jó Pásztor, de népe mást akart, mást választott.

Eközben Lelkét ígéri Isten, hogy népét megelevenítse, hogy az új szívüket betöltse, életük jobbra forduljon. Utat készít Isten a menny és a föld között, aztán a földön kezd munkálkodni az Útkészítő. Az idők teljességében Isten szélesre tárta a menny ajtaját, és még szorosabbra fonta kapcsolatunkat. Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust küldte közénk. Angyalok hirdetik jövetelét, ott vannak vele a megkísértés heteiben, erősítik a Gecsemáné-kertben, és hirdetik feltámadásának jó hírét.

Amikor az Úr Jézus „visszamegy” a mennybe, azt ígéri, hogy mégis itt marad mindig, a világ végezetéig. Ígéri, hogy elküldi a Szentlelket, aki segít nekünk, aki vigasztal és vezet.

És beteljesedik az ígéret.

Pünkösdkor mintha a már kitárt ajtó még szélesebbre nyílna, áradóan hömpölyög a Lélek, Isten Lelke, a Szentlélek. Aki csak engedi, azt szeretettel emeli fel és vezeti, viszi a bűnbánat útján a megtéréshez, a bemerítkezéshez. Micsoda változás a szent városban.

Csaknem két hónapja kiáltották a „Hozsánnát”, mert Jézus bevonult a városba. Aztán üvöltötték a „Feszítsd meg!”-et, hogy elveszítsék a szentet, az igazat. Átélték, látták a sötétet, ami nagypénteken a városra borult, és most megtérők sorakoznak az apostolok elé, mert szíven találta őket az ige, mert a Szentlélek ereje sodorja, viszi őket.

MI jöhet még?

Isten nem zárta be az ajtót. Ma is hív, ma is vár, szíved lakója szeretne lenni. Engedd, hogy téged is megváltoztasson, betöltsön, megtérítsen, engedelmességre késztessen!

„Isten élő Lelke, jöjj! Áldva szállj le ránk!”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp