• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En
Fotó: Rakicevic Nenad
Fotó: Rakicevic Nenad

Mi az angyalok szerepe?

Elolvasási idő: 2 perc
Elolvasási idő: 2 perc
Sokakban felmerül a kérdés, miért van szükség angyalokra, ha Isten mindenható?

Isten úgy dönt, hogy használ angyalokat és embereket is. Az előbbiek az ő mennyei „udvartartásában” alattvalók, parancsot teljesítő küldöttek, az utóbbiak esetében például a hívő ember kiemeltebb helyen van, mint egy mennyei angyal. Egyrészt, mert érte meghalt Krisztus, az angyalért nem, másrészt Isten a gyermekének nevezi!

Isten mindenható. Istennek nincs szüksége sem angyalokra, sem emberekre, mégis amellett döntött, hogy megalkotja őket. Magában is teljes és végtelen, sőt közösségben van, lásd Szentháromság. Istennek fontos a közösség, ezt szolgálja az előbb említett csoportok megalkotása is.

Az angyalok is teremtmények, mint az emberek is.

Az angyalok héber és arámi megnevezése (מַלְאָךָ malách) hírnököt, hírvivőt, követet, küldöttet jelent magyarul. Ez a szó összesen 213 alkalommal fordul elő az Ószövetségben (angyalok jelennek meg Ábrahám előtt, hogy fia születését megjövendöljék, akárcsak Lótnál, hogy kimentsék Szodomából; az Újszövetség szerint Jézus születésekor is angyalok jelennek meg a pásztoroknak). Ugyanez görögül αγγελος, angelosz (hírnök), latinul angelus.

Mivel vannak angyalok, így valamilyen módon Isten nagyobb dicsőségét szolgálják az ő szuverén bölcsessége szerint. Az angyalok gyakran szerepelnek Isten emberek felé nyújtott gondviselő tervében mint védő, vigyázó lények (lásd „őrangyal” kifejezés). Van tehát ígérete a hívőknek, melyhez ugyanakkor feltétel is kötődik. Ezt „felejtette el idézni a sátán a második kísértésében kihagyva a 11. vers előtti részeket:

9Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, 10nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. 11Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, 12kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. – Zsoltárok 91,9–12

Tóth Krisztián © 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp