• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Ismét a vádlottak padján Isten igéje

Elolvasási idő: 8 perc
Elolvasási idő: 8 perc
2023. augusztus 31-én és szeptember 1-jén folytatódott Päivi Räsänen pere.

A volt finn belügyminiszter, aki egy bibliai igeverset posztolt közösségi oldalán Pál apostolt idézve, két év börtönbüntetést is kaphat. A keresztény képviselőnőt uszítással és diszkriminációval vádolják, pere a vallásszabadság és a szólásszabadság próbája. (Korábbi interjúnkat ITT olvashatják.)

Mint ismeretes, Päivi Räsänen 2019 júniusában egy Twitter-üzenetben megszólította és megkérdezte egyháza vezetőit, miként lehetséges az, hogy hivatalos partnerként támogatják a Pride rendezvényét. Bejegyzése miatt egy magánszemély feljelentést tett, és elindult ellene az eljárás. Päivi Räsänent a főügyész három vádpontban vádolta meg uszítás és diszkrimináció vádjával. 2022. március 30-án a Helsinki Kerületi Bíróság egyhangú bírói döntéssel felmentette mindhárom vád alól. 2022. április 29-én a főügyész bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be a Fellebbviteli Bíróságon a Kerületi Bíróság „Biblia-per”-ben („Bible Trial”) meghozott egyhangú felmentő ítélete ellen minden pontban.

Päivi Räsänen mellett Juhana Pohjolát, a Finnországi Evangéliumi Lutheránus Missziói Egyházmegye püspökét is közösség elleni izgatással vádolják. A püspök 2004-ben a Finnországi Luther Alapítvány főszerkesztőjeként felelős volt Räsänen sokat vitatott, „Férfinak és nőnek teremtette őket” című füzetének kiadásáért és terjesztéséért.

Az ügyész döntése alapján a „Biblia-per” tárgyalása 2023. augusztus 31-én és szeptember 1-én folytatódott a Helsinki Fellebbviteli Bíróságon.

A kétnapos tárgyalás után  dr. Päivi Räsänen képviselőnő, Juhana Pohjola püspök, Paul Coleman, az ADF International ügyvezető igazgatója (az Alliance Defending Freedom International, egy nemzetközi konzervatív keresztény jogi érdekképviseleti csoport), és Matti Sankamo védőügyvéd sajtótájékoztatót tartottak. A sajtótájékoztató elején Päivi Räsänen nyilatkozott és elmondta, hogy amikor 1995-ben parlamenti képviselő lett, tudta, hogy sok kihívással kell majd szembenéznie. Azt azonban soha nem gondolta volna, hogy azért, mert online posztolt egy bibliai idézetet, és leírta a keresztény meggyőződését, büntetőper indul majd ellene.

Paul Coleman és Päivi Räsänen

„A mostani meghallgatáson az ügyész többször feltette a kérdést, miért nem korszerűsítem a pamfletem. Egyetértek azzal, hogy a pamflet közel húsz évvel ezelőtti korban íródott, de ez nem azt jelenti, hogy cenzúrázni kell, vagy törvényellenes lenne. A házasságról és a szexualitásról szóló biblikus tanítások még most is relevánsak, és elérhetőeknek kell lenniük a nagyközönség számára. Kész vagyok friss információkat tartalmazó anyagot írni ezekről a témákról, ha az ügyész ezt kívánja. Örülök, hogy volt lehetőségem arra, hogy Pál néhány állítására felhívjam a figyelmet. Az ügyész helytelenül azzal vádol, hogy azt állítottam: Isten nem teremtett meleg embereket, vagy hogy én őket alsóbbrendűnek tartom. Én soha nem mondtam ilyet. Elszomorít és sért ez az állítás, sajnálom, hogy ez a téves információ bejárta a nemzetközi sajtót. Összegezve: az ügyész megállapította, hogy mindenki abban hisz, amiben akar, és egyetértett abban, hogy a Bibliából lehet idézni, de azt is mondta, hogy a szólásszabadságot korlátozni kell a vallás nyilvánosság előtti kinyilvánításában. Ezért állítják azt, hogy a hitem nyomtatásban való megjelenítése bűncselekmény.

Az ügyész azt is hangsúlyozta, nem az számít, hogy az állításaim igazak vagy sem, hanem hogy sértőek.

Megismételte a bűnről való nézetet, ami egy teológiai kérdés. Szerinte nem lehet elválasztani a személyt a cselekedeteitől. Ha elítéled a cselekedetet, akkor az embert is elítéled és így alsóbbrendűnek ítéled meg. Ez az állítás ellene megy a józan észnek és a keresztény emberről való nézetnek.

Hamarosan megtudjuk, hogy a keresztény hitem kifejezése bűncselekménynek számít-e a modern Finnországban. Ha igen, akkor bárki, aki idéz a Bibliából, igét hirdet vagy bibliai tanításokat tartalmazó anyagokat nyomtat, hasonló büntetőeljárással néz-e majd szembe, mint jómagam és Juhana Pohjola püspök.

Mindenkinek köszönöm, akik támogattak ebben a hosszú eljárásban. Köszönetet mondok férjemnek, Niilónak, öt gyermekemnek, tíz unokámnak, titkárnőmnek, Evamariának, Matti Sankamo védőügyvédemnek, az ADF International egész csapatának, és mindazoknak, akik a világ minden táján imádkoztak értem, akik üzeneteket és támogatást küldtek nekem. Ahogy már korábban is mondtam, nem kell egyetérteniük a hitemmel. Egy demokratikus társadalomban mindenkinek joga van a szólásszabadságra, a vallásgyakorlásra, és annak kifejezésére, megvallására. Mindezek alapvető emberi jogok, amelyeket magában foglal a finn alkotmány és minden jelentős emberi jogi szerződés. Azért imádkozom, hogy a Helsinki Fellebviteli Bíróság ugyanarra a következtetésre jusson, mint a Helsinki Kerületi Bíróság, és egyhangú felmentő ítélet szülessen, hogy ezek az alapvető jogok biztosítva legyenek”– mondta Päivi Räsänen.

Juhana Pohjola püspök arra a kérdésre, hogy milyen volt a napja, és mit gondol, mi lesz a finn egyházzal, ha a per végeredménye nem nekik kedvez majd, a következőket mondta:

„Egy nagyon hosszú és fárasztó nap van mögöttünk, de lehetőségünk volt képviselni magunkat. Ahogy azt már Päivi Räsänen is említette az előbb, az ügyész szerint a vallással kapcsolatos szólásszabadságot és a bibliai tanítást korlátozni kellene Finnországban is, és azt szeretné, hogy a mi esetünkben ez megtörténjen. Ne feledjük, hogy ez az ügy nem a pamfletről szól, nem is Päivi Räsänenről vagy rólam mint felelős kiadóról, hanem a felekezetem katekétaprogramjáról. A per elvesztése nemcsak Päivi Räsänent és engem bélyegezne meg, hanem az egyházat is, mivel szerintük olyan törvénysértő vallási anyagokat promotálunk, amelyek embereket sértenek. Ez dermesztően hatna az egész társadalmunkra, de az egyház tagjaira is. Könnyen előfordulhat, hogy bűnösnek kiáltanának ki embereket. Nemcsak arról van szó, hogy az egyháztagok »sértő« dolgokat mondanak, hanem egy olyan egyház tagjai, amelynek a vezetője, a püspök büntetett, és akit gyűlöletbeszédet terjesztőnek, zaklatónak neveznek.

Azt gondolom, hogy nemcsak a társadalomra, nemcsak az én felekezetemre, hanem szélesebb értelemben a kereszténységre, a különböző felekezetekre is pusztító és dermesztő hatással lenne, ha elveszítjük a pert.”

Ami a per érezhető hatását illeti, Juhana Pohjola szerint az öncenzúra veszélye is fennáll. A keresztények azt érzik, hogy egyre kevesebb lehetőségük és terük van arra, hogy nyíltan beszéljenek a meggyőződésükről, különösen a szivárványos ideológiával kapcsolatban. Ez a téma nagyon kényes, ezért az emberek a munkahelyükön és más helyzetekben is hezitálnak a keresztény álláspont megosztásában. Ugyanakkor az is látható, hogy mindez összehozta a keresztényeket. Felismerték, hogy itt az ideje a szólásnak, vagy elszalasztják az alkalmat. Különböző szervezetek jöttek létre. Egyfajta felhívás ez a per mindazoknak, akik aggódnak azért, merre halad a társadalmunk. Ebben a vonatkozásban Juhana Pohjola reménnyel teli, hogy a per valami jót is eredményez, hogy a hívő emberek bátorítást nyernek arra, hogy nyíltan vallják meg Krisztust és a biblikus tanításokat, megvédjék a vallás- és szólásszabadság alapvető jogát nemcsak a keresztények, hanem mindenki érdekében.

A jogászok elmondták, hogy a gyűlöletbeszédre vonatkozó jogszabályokat a 70-es, 80-as években alkották meg, és alig használták. Az elmúlt tizenöt évben újra felszínre kerültek, és különböző politikai értelmezésben hivatkoztak rájuk a nyugati világban. A jogszabályok jellemzően homályosan és szubjektíven vannak megfogalmazva, ami lehetőséget biztosít a hatalmon lévőknek arra, hogy önkényesen használják azokat, legfőképpen azok ellen, akik ideológiailag ellentétes oldalon állnak.

A bíró szerint minimum egy hónapig, de akár háromig is várni kell az ítélethozatalig. Legkésőbb 2023. november 30-án hirdetik ki az ítéletet. Elképzelhető, hogy egészen a Legfelsőbb Bíróságig jut az ügy. Päivi Räsänen kész megvédeni a szólás- és vallásszabadságot minden bíróság előtt, ha kell, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt is.

Päivi Räsänen képviselőasszonynak és Juhana Pohjola püspöknek szükségük van támogatásra. Továbbra is imádkozzunk értük!

Fotók: https://adfinternational.org

https://timoeskola.wordpress.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp