• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Hogyan élvezhetjük Istent, és hogyan tapasztalhatjuk meg Istent a gyakorlatban? – könyvajánló

Elolvasási idő: 3 perc
Elolvasási idő: 3 perc
Nemcsak hosszú, de szokatlan címet visel a könyv. Amikor megláttam az egyik könyveket forgalmazó internetes felületen, a kérdés első részével nem tudtam mit kezdeni.

De a téma második fele lázba hozott, mivel mélyebb istentapasztalatra vágytam.

Be kell vallanom, hogy rengeteg könyvet elolvastam már az imádságról és a bibliaolvasás különféle módjairól, de olyan típusú megközelítéssel, mint amit Witness Lee leírt, még nem találkoztam.

A könyv kiinduló gondolata, hogy Isten nemcsak közel van hozzánk, hanem tápláló örömforrásként is nekünk akarja adni magát,

ezért gyakoriak például az olyan utalások az Igében, hogy Jézus az élet kenyere, a Szentlélek pedig az élő víz. Számomra nagyon furcsa volt az a kifejezés, hogy Istent meg kell innunk és ennünk, hogy befogadhassuk őt, de – többedszeri elolvasás után – el kell ismernem, hogy van alapja a szerző szavainak. Jézus maga mondta, hogy „ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek.

Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.” (János 6,53–56) A szerző egész könyve e körül a központi gondolat körül forog. Kifejti, hogy mit jelent ez, Mózes első könyvétől egészen a Jelenések könyvéig. De nem teológiai értekezés ez a könyv, hanem inkább gyakorlati tanácsokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan imádkozzunk, és hogyan olvassuk a Bibliát olyan módon, ami által Isten jelenlétébe kerülhetünk.

Ami pedig a könyv címének az első részét illeti, az „élvezni Istent” kifejezés első hallásra önző dolognak tűnhet – legalábbis én így voltam ezzel.

Végül mégis megbarátkoztam a fenti kifejezéssel, hiszen maga a zsoltáríró is megfogalmazza, hogy „érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” (Zsoltárok 34,9) Isten örül nekünk és a velünk való kapcsolatának. Nincs azzal semmi gond, ha vágyunk az ő jelenlétének az örömére.

Nem tudom, ki hogyan van vele, de az évek során én rengeteg tanítást és igeverset magamba szívtam, de ezek nem mindig váltak bennem életté és az életem részévé. Ez a könyv a maga egyszerűségével újfajta látást hozott az életembe: megmutatta, hogy az Ige hogyan válhat az életem részévé, igazi életté. Isten közelebb került hozzám.

Bátran ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik nem a teológiai tudást hajszolják, hanem egyszerűen csak szorosabb kapcsolatra vágynak Istennel.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp