• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

A REFORMÁCIÓ ÖT TÉTELE MA

Elolvasási idő: 3 perc
Elolvasási idő: 3 perc
Öt rövid állításban szokták összefoglalni a reformáció központi üzenetét: Egyedül a hit! Egyedül a kegyelem! Egyedül Krisztus! Egyedül a Szentírás! Egyedül Istené a dicsőség!

(Latinul: Sola scriptura! Sola fide! Sola gratia! Solus Christus! Soli Deo gloria!) Mit hangsúlyoznak ezek a tételek ma számunkra?

  1. EGYEDÜL A HIT!

A hit az az egészséges bizalom Isten iránt, amellyel örömteli kapcsolatban élünk vele, vagyis magával Istennel, és nem csupán a róla való kérdések megválaszolásával vagy megválaszolhatatlanságával bajlódunk. Ha hiszünk, akkor nem arra használjuk a hitünket, hogy valamit elérjünk vele Istennél, mert a hit maga a kapcsolat megélése Istennel, és ő ebben a kapcsolatban mutatja meg, ismerteti meg önmagát velünk. Ez a kapcsolat változtat meg minket egyre inkább. Ezt a hitet nevezhetjük megtérésnek.

  1. EGYEDÜL A KEGYELEM!

A kegyelem – ami nem más, mint Isten szeretetből fakadó és ok nélküli jósága, szeretete, gondoskodása irántunk – egyedül az, amely hosszú távon kiváltja és fenntartja az életet, és örömmel tölt meg. Amikor elér, amikor megérint bennünket a kegyelem magával ragadó titka, rájövünk, hogy a minket körülvevő végtelen jóságot csak befogadnunk lehet, mert ezt az életörömöt sem igyekezettel, sem jóra törekvéssel nem érhetjük el. Mert az igazi élet egyszerűen ajándék Istentől. Ha ezt átéljük, a jóra való igyekezetünknek helyes alapja, indítéka lesz attól kezdve.

  1. EGYEDÜL KRISZTUS!

A Krisztus-hit, a vele való kapcsolat nem egy szűk vallási létbe kapcsol minket, hanem azon túl is, éppen az élet teljességébe. Ezért kell meglátnunk az élet minden pontján, hogyan kapcsol oda a hitünk. A Krisztus-hit nem egyetlen problémát akar megoldani, nem egyetlen szükségletet akar megelégíteni, hanem ahogy ő mondta: „Azért jöttem, hogy az embereknek életük, sőt kiteljesedő életük legyen!” Őbenne megvolt ez a teljesség, ezért tudja ezt megosztani velünk.

  1. EGYEDÜL A SZENTÍRÁS!

A Krisztus-hit nem könyvvallás, nem a Bibliában hiszünk, hanem Krisztusban. A Biblia egy könyv, Krisztus pedig élő személy – viszont a benne való hitünknek egyedüli objektív viszonyítási pontja mégis a Biblia. Csak ha egyre többet olvassuk, és egyre tisztábban megértjük a Szentírást, akkor tarthatja meg egészséges mederben a hitünket, jellemünket, életszemléletünket, életmódunkat. Hát ezért olvassuk újra és újra, ezért akarjuk egyre jobban ismerni és érteni.

  1. EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Az, ha megadjuk Istennek mindenben a dicsőséget, azt jelenti, hogy nem leszünk eltelve magunktól, hogy reálisan fogjuk látni önmagunkat – se többnek, se kevesebbnek nem fogjuk gondolni magunkat. Ez az igazi alázat. Megszabadulunk a mások elismerésétől való függéstől, de attól is, hogy magunkat állítsuk mindennek a középpontjába önimádó, nárcisztikus erőlködéssel. És ekkor leszünk képesek meglátni, hogy nem csupán jó és szerető az Istenünk, hanem felfoghatatlanul hatalmas, akinek határtalanul örülünk. Ez a szemlélet pedig képes megszabadítani bennünket attól, hogy a hitet módszerként, lelki technológiaként alkalmazzuk az élet nehéz pillanataiban. Ettől fogva egyszerűen, bizalommal és örömmel élünk Istennel mindennap, mert az egyszerű, feltűnés nélküli, letisztult élet dicsőíti a legjobban őt!

 

Háló Gyula

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp