• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Elemek 3 – „Lesznek ketten egy testté”

Elolvasási idő: 5 perc
Elolvasási idő: 5 perc
 „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” (Efezus 5,31–32)

Egy nagy titok: az intimitás

Isten úgy teremtett meg minket, hogy belénk oltotta az intimitás utáni vágyat. Bensőséges kapcsolatra vágyunk, melyet legmélyebben a házasságban élhetünk meg. A Bibliából pedig azt olvasom ki, hogy Istenünk mindennél jobban vágyik egy velünk való bensőséges kapcsolatra. Pál apostol szerint az intimitás egy nagy titok, s valóban az. Megfejteni nem tudjuk, de a Szentlélek Isten ebből a titokból is kijelent számunkra igazságokat, melyek felismerése és alkalmazása szükséges ahhoz, hogy a mindennapjainkat úgy éljük meg, ahogy ő azt szeretné.

Az évek során én is láttam, megértettem és megtapasztaltam, hogy milyen fontos az intimitás, és annak hiánya milyen fájdalmakkal jár.

Az életünkben részt vevő embereket három csoportra oszthatjuk. Az ismeretségi körünkbe azok az emberek tartoznak, akiket csupán felületesen ismerünk. A barátaink már közelebb állnak hozzánk. Ők törődnek a másikkal, időt töltenek együtt, és hasonló érdeklődési körük és véleményük van. A benső barátok is rendelkeznek a barátok tulajdonságaival, de ezen felül kölcsönösen megosztják egymással a személyes nehézségeiket, aggodalmaikat. Egy bensőséges barátságban az emberek megértik egymást, közelséget, elfogadást, hűséget, sebezhetőséget, törődést, a másikra való számítást, empátiát és szeretetet élnek át olyan mértékben, melyet egy átlagos barátságban nem lehet megtapasztalni.

Dávid és Jonátán, Ruth és Naomi, Pál és Timóteus ilyen bensőséges barátok voltak. Az ilyen kapcsolatok ritkák, mert odaszánást igényelnek. Drága kincs és nagy felelősség valaki belső barátjának lenni.

„A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Nagy titok ez…” A házasságban az intimitásba beletartozik a szexualitás, de ez nem azt jelenti, hogy minden intimitás a szexre irányul, és fordítva: a közösülésnek nem feltétele egy bensőséges kapcsolat.

Mikor Teremtőnk eltervezte az egy test kapcsolatot, a szexuális intimitásra való képességet a központi részévé tette, és ez minden elképzelést felülmúló áldás forrásává válhat a házasságokban. Ez a képesség nem mindig volt ismert, de napjaink kutatói és szakorvosai kezdik felfedezni, hogy a valódi, hamisítatlan szexuális intimitásban olyan figyelemre méltó gyógyító, megújító és felfrissítő erő van, amely nagyban hozzájárul a házassági szövetség fenntartásához. A szakemberek az emberi intimitás három működő elvének a szeretetet, a bensőséges érzékiséget és a szexualitást nevezik meg.

Az igazi szexuális intimitás a törődés erős köteleivel kapcsolja össze a házastársakat, melyek legalább annyira mélyen érzelmiek, gondolatiak, sőt szellemiek, mint amennyire fizikaiak,

így ez a közelség nem csupán a szexuális egyesülések alkalmával van jelen. Az Isten által eltervezett egy test kapcsolat lényegéből fakadóan a férj és a feleség között kialakuló valódi intimitásnak mindig vannak szexuális vonatkozásai, akkor is, ha szexuálisan érintkeznek, akkor is, ha csak beszélgetnek, ha szorosan összebújnak alvás közben, vagy amikor reggelente együtt öltözködnek, ha egymás mellett dolgoznak a kertben, vagy közösen imádkoznak. Ez mind a szeretkezés része. Fontos megjegyezni, hogy szemérem nélkül nincs intimitás. A szemérem azt diktálja, hogy függönyt engedjünk a privát szféránk és a világ többi része közé. Az intimitás azt jelenti, hogy időről időre behúzzuk ezt a függönyt azért, hogy a számunkra különleges személlyel – a házastársunkkal intim kapcsolatot létesítsünk. Fontos, hogy a házasságban megéljük, tartósan fenntartsuk és növeljük az érzelmi intimitást, mert ennek hiánya a romboló erők prédájává teszi a házasságot.

Házasságunkban többször előfordul, hogy feszültségeinket az intimitás hiánya okozza.

Van, amikor komolyan dolgoznunk kell azon, hogy a körülményeink között találjunk időt és lehetőséget arra, hogy lecsendesedjünk, megerősödjünk a bensőségesség megtartó kötelékében. „…én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” Ezek szerint Urunk szenvedélyes kapcsolatra vágyik velünk. Hóseás próféta könyve Istent úgy mutatja be, mint akinek a szíve ég a lázadó népéért. Hóseás szeretete hűtlen felesége iránt kirajzolja Isten odaszánását népe iránt, és soha el nem múló, feltétel nélküli szeretetét. Izraelről beszélve így szól Isten: „Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek.” (Hóseás 2,16) Isten mindannyiunkat egyen-egyenként így szeret. Ő egy szenvedélyes személy, és mindennél jobban szeretne velünk szenvedélyes kapcsolatban lenni.

Simon András Szent Szövetség című műve és a művész gondolata csodálatosan fejezi ki a házaspár intimitását, ami az Istenben teljesedik ki igazán:

„Szerelmed kegyelem,
fény és élet;
közös álmunkból
lelkem Istenre ébred.
Hisz Őt szeretjük
egymásban…
fürkészőn, szerelmesen;
csak Benne válhatunk
eggyé teljesen.”[1]

 

[1] Simon András: Életed üzenet. Budapest, 2008, Hangtalan Jelek Betéti Társaság, 58. o.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp