• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

B, mint bántalmazás – 1. rész

Elolvasási idő: 13 perc
Elolvasási idő: 13 perc
A bántalmazás nem isteni próbatétel – A családon belüli erőszak és a bibliai tanítások félreértelmezése – cikksorozat
„…szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket!” (Lukács 6,28) A keresztény élet szenvedéssel járhat, tudjuk és vállaljuk ezt, amikor Jézus követésének útjára lépünk. Több helyen kifejezi az Ige, hogy ha az ő nevéért bántanak, el kell viselnünk az üldöztetést, ahogyan példaként állnak előttünk elődeink és azok a mártírok, akik a végsőkig kitartottak Krisztus mellett. De mi van akkor, ha a másik feledtől, az Istentől rendelt társadtól, azaz a házastársad részéről tapasztalod meg a megnyomorító, megalázó vagy fizikailag is bántalmazó viselkedést?
A családon belüli erőszak, bántalmazás gyakran olyan téma, amit a társadalom hajlamos elbagatellizálni vagy elhallgatni. Mégis a mindennapokban sokan találkoznak vele még keresztény körökben is, és tragikusan sokan szenvednek tőle. Néhányan azonban a Biblia tanításaival próbálják igazolni ezt a kegyetlenséget, különösen Máté evangéliuma 5. fejezetének 11. és 12. versei alapján: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” Azonban fontos megérteni, hogy ez az idézet nem a családon belüli erőszak elviselésére vonatkozik, és nem igazolja a házastársi bántalmazást. A Biblia értelmezése szerint a házastársi kapcsolatokra az önfeláldozó szeretet, békesség, megbecsülés, gyengédség legyen jellemző (1Péter 3; Efezus 5,21)!
Cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni a bántalmazás különböző módjait, személyes történeteket, és hogyan nem kellene félreértelmezni a bibliai tanításokat ebben a témakörben. A kereszténység alapelvei nem támogatják az erőszakot, különösen nem a családon belüli erőszakot. Ehelyett a szeretetre és a tiszteletre kellene minden kapcsolatnak épülnie. Szeretnénk írásunkkal segítséget nyújtani mindazoknak, akik bántalmazást szenvednek el. Kérjük kedves olvasóinkat, mielőtt véleményt alkotnak és ezt kommentben tisztelettel ki is fejezik, mindenképpen olvassák el a sorozat összes részét!
Igeidők szerkesztőség

 

B, mint bántalmazás

„szégyen
hét év öltéseivel a szívemben is hittem neki,
csak ne kelljen elmondanom senkinek,
hogyan élünk.”
Nagy Zsuka: Töredékek egy házasságból, részlet

 „Az egyik felnőtt gyermekünk születésnapját ünnepeltük. Elővettem a családi Bibliát, hogy felolvassam az évfordulóhoz illő zsoltárt. Ahogy csatlakozott hozzánk a férjem, észrevettem, hogy a gyerek állkapcsa megfeszül, és a kezeit ökölbe szorítja. Apja közelsége stresszhelyzetet teremtett, mivel a családunkban volt egy sokéves időszak, amikor a férjem bántalmazta a gyerekeket. Amíg én dolgoztam, addig hol Bibliát olvasott a gyerekeknek, hol verte őket. A gyerekek sokáig nem mertek szólni, mert kicsik voltak. Én is rettegtem tőle, folyamatos volt a számonkérés és a kontroll. Nem tudtam felfogni, hogy egy keresztény ember hogy tehet ilyet. A mi családunkban a leggyakoribb ima úgy hangzott: »hogy apának jó kedve legyen«, de sajnos soha nem volt az.”*

Az elmúlt években közel duplájára nőtt a kapcsolati erőszak bűncselekményeinek (ismert esetek) száma hazánkban. Az elérhető statisztikák szerint havonta legalább három nőt (hetente egyet) meggyilkol a férje vagy a volt férje, élettársa vagy volt élettársa, barátja vagy volt barátja, alkalmi partnere. A megrendítő tények szereplői között találhatók keresztény családok is, tehát gyülekezeteink nem immunisak a családon belüli erőszakkal szemben.

A közelmúltban többféle felekezetből érkező asszonyokkal beszéltem, akik elszenvedői voltak a családon belüli erőszak valamely formájának.

Volt, aki hamar elmenekült, másnak több év vagy évtized kellett ahhoz, hogy segítséget kérjen. Őmiattuk, a néma áldozatokért szólok, mert nem dughatjuk fejünket a homokba. A kérdés kényes, a témát leggyakrabban tabuként kezeljük. Keresztény emberként, lelkigondozóként és biblioterapeutaként hiszek a Krisztusban nyert szabadságban és gyógyulásban. Ugyanakkor a szabaduláshoz az igazság felismerése és napvilágra hozatala szükséges. A tabuk csak úgy dönthetők meg, ha felhívjuk rájuk a figyelmet. A téma sok tisztázandó kérdést felvet, célom a párbeszéd indítása.

A sorozatban röviden bemutatom a családon belüli erőszak természetét, és annak okát, hogy keresztényként miért nehezebb abból továbblépni. Tapasztalatok alapján felvázolom a téma által kiváltott reakciókat, illetve keresem a megoldás, a megelőzés és a segítségnyújtás lehetséges módjait.

A bántalmazásnak, az erőszaknak több fajtája van:

Szóbeli (verbális) erőszak
Lekicsinylés, sértegetés, gúnyolódás, nevetségessé tevés (pl. külső, vallási vagy faji hovatartozás alapján), bántalmazással, veréssel való fenyegetés, gyerekek elvételével, öngyilkossággal való fenyegetés.

Lelki erőszak
Alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munkától, családtól. Kedvenc foglalatosságoktól való elszigetelés vagy eltiltás, féltékenység, az önbizalom módszeres lerombolása. Elzárkózás a problémák közös megbeszélésétől, állandó hibáztatás. Értéktárgyak, tárgyak összetörése/dobálása/csapkodása, fegyverrel való fenyegetés. Félelmet keltő viselkedés (dühkitörés, üvöltés), támadó faggatózás, életveszélyes/ijesztő autóvezetés. Telefon és egyéb kommunikációs csatornák lezárása, telefonon való állandó ellenőrzés, zsebek/táska átkutatása.

Testi (fizikai) erőszak
Lökdösés, pofozás, fojtogatás, haj húzása/kitépése, ököllel/eszközzel való ütés, rugdosás, harapás, rázás. Megégetés, fegyverrel (késsel, lőfegyverrel, veszélyes tárgyakkal) való fenyegetés vagy bántás. Alapvető fizikai igények és szükségletek megtagadása: éheztetés, szomjaztatás, alvásmegvonás, ürítés kontrollálása. Bezárás, kizárás, megkötözés és mozgásszabadság korlátozása.

Szexuális erőszak
Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való fájdalomokozás vagy megalázás. Tárggyal való nemi erőszak, intim testrészek bántalmazása. Másokkal való közösülésre, illetve prostitúcióra való kényszerítés. Reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás akadályozása, terhességre vagy abortuszra kényszerítés.

Gazdasági erőszak
Anyagi függésben tartás, munkáról való lebeszélés vagy eltiltás, a fizetés kisajátítása. Mindennapi kiadások megkérdőjelezése, fillérre való elszámoltatás, közös néven működő vállalkozással vagy céggel történő visszaélés, zsarolás.

Spirituális erőszak

Amikor a vallást, a hitet és (keresztények esetében) a bibliai tanítást a kontrollálás és a manipulálás eszközévé degradálják, illetve azzal igazolják az erőszakos cselekedeteket.

Forrás: pexels.com

Kívülről a bántalmazást nem könnyű észrevenni.

Pedig minden korosztályt érint, különböző társadalmi és műveltségi szinten élő, illetve eltérő kulturális háttérrel rendelkező embereket egyaránt.

Emellett többféle tényező is nehezíti a bántalmazás tényének azonosítását. Előfordul, hogy az áldozat önmaga sincs tudatában a valós helyzetének. Nem veszi észre saját elszigeteltségét, jogfosztottságát. Nem törődik azzal, hogy a fenyegetés is a bántalmazás egyik formája. Megpróbálja racionalizálni a fizikai bántalmazást: „Csak egy pofont kaptam.” „Csak belém rúgott, de nem ütött meg.”

A bántalmazók magatartása gyakran kétarcú. Otthonuk falain kívül kedves és megnyerő személyiségűnek mutatkoznak, ugyanakkor képesek mesterien elrejteni abuzáló természetüket.

 „Mindeközben ő is, én is szolgálattevők voltunk. Biztosíthatok mindenkit, hogy a testvérek szerint ő a legkedvesebb és legszelídebb ember a világon, és nagyon szép életünk van. Nagyon nehéz volt megélni ezt a kettősséget. Hogy lehetséges ez? Megérteni vagy magyarázatot találni azóta sem sikerült.”

Az áldozatok a félelem miatt nem mernek beszélni. Félnek attól, hogy senki sem hisz nekik, hogy összedől a családjukról alkotott „csodálatos” kép, illetve félnek magánügyeik feltárásának következményeitől.

Chris Moles lelkipásztor, keresztény lelkigondozó a családon belüli erőszakot a következőképpen fogalmazza meg: „Hatalommal való visszaélés, amely önző viselkedésmintázatban nyilvánul meg annak érdekében, hogy a társa felett kontrollt gyakoroljon a bántalmazó.” Amint látjuk, az erőszaknak több formája van, de a célja ugyanaz: gonosz módon leuralni az áldozatot a megfélemlítés és a fenyegetés eszközeivel.

Magyarországi felmérésről nem tudok, de külföldi tanulmányok szerint a családon belüli erőszak tekintetében a keresztények is hasonló mértékben érintettek, mint a nem keresztények. A különbség annyi, hogy az előbbiek hajlamosabbak tovább (átlagban három és fél évvel) bent maradni egy mérgező kapcsolatban, vagy nagyobb eséllyel térnek vissza a bántalmazó partnerükhöz, miután már elhagyták őket. Vonakodnak kilépni a házasságból, mert félnek a válástól, amely ellentétes a hitükkel.

Félnek attól, hogy a gyülekezetükben is megbélyegezhetik őket.

Hívő asszonyok azért maradnak bent a bántalmazó kapcsolatban, mert spirituális erőszak áldozataivá válnak. Rájuk parancsolnak, számonkérik rajtuk az engedelmességet, és önkényesen kijelölik a helyüket a házasságban, mondván, hogy a férfi a fej, ők pedig az alárendeltek. Elvárják tőlük, hogy tegyenek többet annak érdekében, hogy férjeiknek örömöt szerezzenek. Baráti megjegyzések, lelkipásztorok, presbiterek részéről KIMONDOTTAN JÓ SZÁNDÉKKAL érkező tanácsok is lehetnek félrevezetők. Azokat a hamis képzeteket erősíthetik a bántalmazott feleségben, hogy ha eleget tűr vagy „elég jó” lesz, akkor Isten majd ilyen körülmények között is „megjutalmazza” őt a házassága helyreállításával.

„Sokáig próbáltam névtelenül vagy álnéven segítséget kérni, de csak egyszer kaptam választ. Megírták, hogy még jobban kell szeretnem a férjemet, és kitartóan kell imádkoznom, és akkor meg fog oldódni a probléma. Sajnos ezt a választ nagyon komolyan vettem, ami rengeteget rontott a helyzeten. Mindenki, aki ismeri a bántalmazás természetét, tudja, hogy a nagyobb alárendeltség felerősíti a bántalmazást. Ez a tanács még nagyobb veszélybe sodorta a gyermekeimet és engem is. Végül a nem hívő családtagoktól kértem segítséget (ők sokkal empatikusabbak voltak, mint a keresztény testvéreim), és az ő határozott fellépésük segítségével sikerült véget vetni a fizikai bántalmazásnak. Maradt a szóbeli és a lelki erőszak.”*

Ahogy a fenti vallomás mutatja, a megkeresettek nem vettek tudomást a problémáról, vagy nem akartak a történet részesei lenni. Aki pedig segíteni akart, csak általános érvényű tanácsokat adott. Nem vette észre, hogy ezzel még nagyobb veszélybe sodorhatja az áldozatot vagy áldozatokat. A legtöbb lelkész megoldásként házasgondozást javasol.

„A keresztény kultúrára jellemző, hogy leülünk, meghallgatjuk mindkét felet, és csak azután alkotunk véleményt. Hogy házastársunk rossz tulajdonságairól nem beszélünk másoknak. Attól tartottam, azt gondolják a testvérek, hogy majd a férjemmel való beszélgetés hatására megoldódik minden. Lehet, hogy alábecsültem a bölcsességüket… – nem tudom. Mivel soha nem hallottam erről, és soha nem volt semmiféle tanítás és példa sem a gyülekezetben arra, hogy ilyenkor mit kell tenni, és mivel tudtam, hogy a szokásos sablontanácsolás nem fog működni, nem mertem segítséget kérni. Nem lehet elképzelni a rettegést, amit átéltem ezzel kapcsolatban: Mi van akkor, ha szólok, és nem hisznek nekem? Vagy ha szólok, de alábecsülik a problémát, és engem fognak hibáztatni? Őrületes benső monológok cikáztak a fejemben.”*

A házasgondozás célja egy-egy kialakult házassági nehézség vagy probléma megoldásában minkét fél segítése.

Egy zaklatott, valami miatt elakadással küzdő kapcsolat esetében ez konstruktív, hiszen mindkét fél közös szándéka a házasságuk javítása.

Egy bántalmazó kapcsolatban ugyanez destruktív, mert a bántalmazó fél törekvése, hogy az akaratát rákényszerítse áldozatára, mintegy uralkodjon felette. Ha a házasgondozás keretein belül, mindkét fél jelenlétében beszélgetünk az áldozat helyzetéről, akkor az újabb manipulációkra, még nagyobb kontrollra és leuralásra ad lehetőséget a bántalmazónak. Előfordulhat, hogy a bántalmazó hazamenve számonkéri vagy bosszút áll a társán, mert az „túl sokat” árult el a magánéletükről. Ezek után az áldozat még nehezebben fogja őszintén feltárni a valós helyzetet, tehát a házasgondozás nem segít, inkább felerősíti a bántalmazást.

A LifeWay keresztény szervezet felmérése szerint (amely ezer, különböző protestáns felekezetű lelkipásztor bevonásával készült), ha egy gyülekezeti tag bántalmazásra hivatkozva válni szeretne, a legtöbb lelkipásztor ki akarja vizsgálni az állításait. Ez nagyon veszélyes lehet a családtagokra nézve. A bántalmazók mesterien el tudják tüntetni az erőszakra utaló jeleket, ugyanakkor dühösen az áldozatok ellen is fordulhatnak, mert az otthon történtekre felhívták mások figyelmét. Ha a probléma huzamosabb időn keresztül fennáll, akkor a bántalmazók egyre erőszakosabbá válhatnak – akár gyilkosságot is elkövethetnek.

Több kérdés is felmerül. Hogyan viszonyuljunk a bántalmazó kapcsolatban élők felé? Mit tegyünk, amikor családon belüli erőszak jeleit észleljük? Mit tehetünk a prevenció érdekében?

A következő részekben ezekre keressük a választ.

Folytatás következik…

* A téma érzékenysége miatt, a személyes megosztás – amely valós élményt, megtörtént esetet közöl – anonim.

 

Források:

https://nane.hu/erintetteknek/tudnivalok-a-nok-elleni-eroszakrol/

Statisztikák:

https://www.bcne.net/news/domestic-abuse-4-things-pastors-and-churches-need-to-know

http://lifewayresearch.com/wp-content/uploads/2018/09/Domestic-Violence-Research-Report.pdf

Érintetteknek ajánlott oldalak:

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában ingyenesen elérhető a következő telefonszámon: +36 80 20 55 20

https://okit.hu/

NANE (NŐK A NŐKÉRT EGYESÜLET) segélyvonala a nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek: +36 80 505 101 (hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18–22, kedd 8–12 és szerda 12–14 óra között)

https://nane.hu/

Magyarországi Baptista Egyház Családi Szolgálat: https://csaszol.hu/segitot-keresek/

https://csalad.hu/cikk/a-kapcsolati-eroszak-nem-maganugy

Vak voltam. Hitelesen a szellemi és érzelmi bántalmazásról – a felismeréstől a gyógyulásig. Szabadság Krisztusban: https://vakvoltam.blogspot.com/

Romokból Élet Alapítvány: https://www.romokbolelet.hu/

Szolidaritás a szükségben lévő nőkért: https://www.solwodi.hu/

Helyreállás Támogató Csoport: https://www.helyreallas.hu/

Nyitott Szív Szolgálat: https://nyitottsziv.hu/

Anyák a Gyermekekért Civil Csoport: https://www.facebook.com/agy10

Kamaszoknak: Camp Brownwood Camp: https://www.campbrownwood.com/

Kiemelt kép: pexels.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp