• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En
Gitár koncert
Gitár koncert

A zenetanulás kell! A tanuláshoz is

Elolvasási idő: 6 perc
Elolvasási idő: 6 perc
A zenetanulás már a legkisebb kortól kezdve pozitívan hat az agy fejlődésére, a kutatások szerint segít a nyelvtanulásban, olvasásban, matematikában. A zene és a zeneoktatás felgyorsítja a gyermekek agyának fejlődését olyan területeken, mint a beszédészlelés és a hangérzékelés.

Több eredményes zenei kísérletről olvastam. 2012-ben Los Angeles egyik hátrányos helyzetű negyedében egy kísérletben 37 hat-hét éves diák vett részt. A zenei képzést egy ifjúsági zenekarban való részvétel jelentette, ahol a diákok heti hét órát töltöttek. A kísérlet két évig tartott, rendszeresen vizsgálták a gyerekek agyának reakcióit. Az eredmény: a zenét aktívan tanuló gyerekek agya gyorsabban fejlődött, mint a többieké.

Magyarországon 2015-ben alakult a „Látható Hangok” nevű pedagógiai fejlesztőprogram. Célja, hogy élményszerű zenei tevékenységeket dolgozzanak ki az ének-zenei és zenei oktatásban, nevelésben. Négy hónapon keresztül dolgoztak egy óvodás csoporttal, akiknek mérhetően javult a zenei észlelésük és a zenei hangokkal összefüggő fogalmi gondolkodásuk. A programban részt vevő gyerekek nem csak magukhoz képest fejlődtek, túlszárnyalták társaikat. A gyerekek a tanulás iránt is motiváltabbá váltak.

Magyarországon nagy hagyománya van a zenei nevelésnek, a Kodály-módszert világszerte ismerik és elismerik.

A zenetanulás pozitív hatásai miatt kifejezetten hasznos módja a gyerekek tanulási lemaradásának csökkentésében és az túlmozgásos tanulók megnyugtatásában.

 

Az intenzív zenei nevelés hatása a gyermek személyiségének fejlődésére

„A jó zenének feltétlenül van általános embernevelő hatása, mert sugárzik belőle a felelősségérzet, ez erkölcsi komolyság…” Kodály Zoltán szavai napjainkban nagyon is aktuálisak.

A zenei nevelés célja, hogy részt vegyen a személyiségformálásban. A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre.

A zene felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi és lelki diszpozíciót javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat. Fejleszti a közösségi érzést. A zenetanulás sokkal több képességet foglalkoztat, mint bármelyik más tantárgy. Javítja a tanulmányi eredményt, az emberekhez való viszonyulást. A zenei tehetség fejlődésével szorosan összefügg a szellemi képességek fejlődése.

Az óvodás gyermek alapvető tevékenységének a szerepjátékot tekinthetjük, a szerepjátékban fejlődnek. Legfőbb tevékenységi forma a játék, kiemelten a dalos és körjátékok.

Az iskolába lépés jelentős változást hoz a gyermek életviszonyaiban, életmódjában. Az iskola válik fő tevékenységi területévé, fő tevékenységi formája a tanulás lesz. A kisiskolás korban a csoportot az együttműködés tartja össze. Felfedezi a közösségi élet örömeit, egyre több csoport tagjává válik. Az empátia révén fellobban benne az „élmény”, mely létrejöttével elősegíti a közösségi emberré válást.

Természettől fogva zenei képességekkel egyáltalán nem rendelkező ember nincs. Mindenki rendelkezik olyan adottsággal, amely lehetővé teszi, hogy valamilyen mértékben értse és élvezze a zene nyelvét.

A velünk született adottságok a zenei képességek fejlődésének nélkülözhetetlen előfeltételei, és halálunkig fejleszthetőek.

A zenei, illetve általánosságban a művészeti tevékenység képességfejlesztő és személyiségformáló ereje egyértelmű. A dalos játékok lehetőséget adnak a zenei élménnyel párhuzamosan a megfelelő észlelési és mozgásos tevékenységre, a társas élményekre, érzelmi biztonságra, a nyelvi és kognitív fejlődésre.

A zenei tehetség a legkorábban megnyilvánuló tehetségtípusok egyike. A zene iránt már a korai életkorban megnyilvánulhat a rendkívüli érdeklődés. Az óvodában és az iskolában feladat és felelősség ezt észrevenni, az érdeklődést támogatni, a szülőket biztatni, hogy minél előbb zeneiskolába írassák a gyermeket. Magyarországon talán a legfontosabb a kodályi vívmányok közül a zeneiskolai hálózat, amely köznevelési intézményként széles körben teszi elérhetővé a hangszertanulást.

 

A zenei nevelés gyakorlata iskolánkban

Az intézményünkben, az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskolában, a „Mókusban” a fentiekben leírtak szellemében folyik az ének-zene oktatás a hagyományokat megőrizve, de mindig megújulva. Iskolánkat a 60-as években Kodály Zoltán meglátogatta, útmutatást nyújtott az éneket oktató pedagógusoknak. Szavai a mai napig élnek:

„Ezekben az iskolákban minden tárgyból jobban haladnak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak.”

Iskolánkban az oktatás és az alapfokú művészeti képzés egy intézményben működik. A gyerekek anélkül, hogy kilépnének az iskolából, az alapfokú művészeti oktatás keretein belül délután hangszeres, szolfézs-, kamarazene-, zenekari órákon vesznek részt, kézműves foglalkozásra és néptáncra járhatnak. Mindennap vidáman jönnek iskolába, és vidáman mennek haza, szeretnek ide járni, mert jó a légkör, jó a hangulat. A zene, az éneklés meghatározza mindennapjaikat.

Az emelt szintű ének-zenei képzés mellett kiemelten fontosnak tartják pedagógusaink, hogy a többi tantárgyat is magas szinten oktassák, amely megalapozza tanulóink műveltségét, formálja életről alkotott képüket.

A teljes személyiség kibontakoztatásának elengedhetetlen feltétele a művészetek megismerése és gyakorlása.

Iskolánkba a csalogatást az óvodákban kezdjük képességeket fejlesztő zenei foglalkozásokkal, ami kiegészül az iskola falain belüli iskola-előkészítő csoportos, játékos együttlétekkel.

Növendékeinknek fellépéseket szervezünk: Mókuscsalogató, Hangszercsalogató, Kamara- és zenekari hangversenyeket, illetve évszakokhoz kötött bemutatókat (őszi, karácsonyi, tavaszi, nyárköszöntő). Óbuda kulturális életébe is aktívan belekapcsolódunk. A szerepléseknek köszönhetően tanulóink sikerekhez jutnak. Az átélt élmények hatására magabiztosabbak, kiegyensúlyozottabbak, fegyelmezettebbek.

Kiemelten figyelünk arra és teszünk azért, hogy az iskola és a szülők közti kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló együttműködés, partneri viszony jól működjön.

 

Egy szülői vélemény a sok közül:

„A Mókus egy kis sziget rohanó világunkban. Egy énekszótól, nevetéstől, muzsikától hangos kicsi térség. Itt még mindenki ismer mindenkit: gyerek-szülő-tanár, és mindenki beszélget mindenkivel. Itt a tudás átadása mellett fontos szerep jut a társas kapcsolatoknak, az együtt éneklés, táncolás, zenélés, sportolás örömének. A versenyképes tudás megszerzése mosolygósan, jókedvvel, egy körülvevő, támogató közegben történik remek pedagógusok segítségével.”

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp