• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

A tehetség születése

Elolvasási idő: 5 perc
Elolvasási idő: 5 perc
„Tehetséges gyerekek nagyjából egyenletesen elosztva születnek a társadalomban, de jelenleg csak egy kis részüknek van esélye arra, hogy egyáltalán bárkinek eszébe jusson a környezetükben, hogy ők tehetségesek.” Lovász László

Minden gyermek magában hordozza a tehetség ígéretét, annak lehetőségét, hogy képességei teljesítménybe fordításával önmaga és a társadalom számára is értéket teremt. Ahhoz, hogy ezek felszínre kerüljenek, több tényező együttjárása szükséges.

Tehetségígéretből produktív felnőtt csak abban az esetben lesz, ha elfogadó, befogadó, támogató közeg veszi körül a fiatalt. A tehetségmodellekben az általános értelmesség és speciális mentális képességek katalizátoraként a családot és az iskolát jelölik meg, ahol ingergazdagság és az egyéni kvalitásokat figyelembe vevő támogatást kaphat a gyermek. A kreativitás és motiváció ezen alapok mentén immár szárnyakat adhat, hogy a génekbe kódolt adottságok a rejtőzködő, szunnyadó tehetségeknek is utat mutassanak. Mindehhez elengedhetetlen a társak elfogadása és a tehetségbarát társadalom.

Czeizel Endre tehetségmodelljében plusz egy faktor a sors, mely által cáfolatot nyer, hogy a tehetség minden körülmény ellenére utat tör, nem veszhet el. A tehetség önmagában nem elég.

A tehetség mindössze lehetőség, mely esélyt jelent a boldogulásra, az értelmes és értékteli életre, a társadalmilag hasznos tevékenységekre. A tehetség potenciál. Magában hordozza a kimagasló teljesítményt, a saját út bejárására való alkalmasságot. Bárki sikeres lehet ezen az úton, de nem mindenki. Azt, hogy a potenciálból produktum lehessen, a környezet jelentősen befolyásolja. A tehetség születése így a társadalom közös produktuma. A családé, ahol bátorítást kap kezdeti próbálkozásaihoz, ahol vigaszt nyújtanak neki a kudarcok után, vele ünneplik a sikerét. A családé, ahol biztosítják számára, hogy megtapasztalja saját erősségeit, ahol teret kap önmaga fejlesztéséhez. Az iskoláé, ahol egyénre szabott feladatok révén fejlődhet, tanulhat – és mindeközben hibázhat. Az iskoláé, ahol társak között a különlegesség és egyediség megtapasztalása és megismerése a személyes fejlődés záloga.

A tehetség gondolkodási és viselkedési mód, amely alkalmas új utak, ezáltal új megoldások megtalálására.

A tehetséggondozás során így sok esetben nem is az a legnagyobb kihívás, hogy magát a tehetségterületet azonosítsuk, hanem a felkínálandó utakat lehetővé tenni, hogy az a bizonyos belső erőforrás konstruktív tevékenységben nyilvánuljon meg, hogy a képességek valódi teljesítménybe fordíthatók legyenek. A tehetségtámogatás személyiségfejlesztés is, azaz elengedhetetlen megtanítani a gyerekeknek saját képességeik elfogadását, használatát, saját produktivitásuk lehetséges módjait.

A tehetség mint belső hajtóerő a tenni, alkotni vágyás belső motivációja, ha nem bontakozhat ki eredeti mivoltában, más utat tör magának (agresszió, szorongás, tanulási problémák).  Elsődleges cél így minden gyermeknek segíteni, hogyan tudja saját erősségeit felismerve, elfogadva képességeit teljesítménybe fordítani.  A tehetséges gyerekek legnagyobb problémája sok esetben, hogy azt a belső késztetést nem tudják kontrollálni, sokszor a más vagyok, velem valami nem stimmel érzése lengi be. Az alulteljesítés, a destruktív magatartás így hamar úrrá lehet rajtuk, így ha idejében ráébresztjük őket, hogy a „vitorlájuk” helyes használata rajtuk múlik, eszközöket adunk a hogyanokra, segítünk nekik képességeik teljesítménybe fordításának megtanulásában.

 

„Mindenki lehet jó valamiben.” A gyermekeket kezdetben azonban támogatni kell, hogy felismerjék saját erősségeiket, elfogadják tehetségalkatukat, hogy képességeiket valódi teljesítménybe tudják fordítani, és sikerélményeket érhessenek el. Az érdeklődéshez igazított tartalmak, a változatos tanulási módszerek biztosítják az alapot ahhoz, hogy minden gyermek ráismerhessen saját erősségére, megtapasztalja a személyiségének működésében rejlő lehetőségeket. A tehetségtámogatás pillérei a tanulási stratégiák fejlesztése, az önismeret és a saját kommunikációs és konfliktuskezelési eszköztár megismerése, adekvát használatának elsajátítása, színesítése. A saját kommunikációs és viselkedési stílus ismerete segíti az igények és szükségletek felismerését és kimondását, mely az érzelmi önkifejezés meghatározója. Ez a fajta tudatosság támogatja, hogy a gyerekek belső motivációjuk által képessé váljanak az önszabályozott tanulásra.

A tehetség születésének pillanata, amikor elhiszi magáról a gyermek, hogy képes nagy teljesítményre, és elindul saját útját járva.

Kovács Mónika

Baptista Tehetségsegítő Tanács

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp