• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En
Resurrection concept:Crucifixion Of Jesus Christ Cross At Sunset
Resurrection concept:Crucifixion Of Jesus Christ Cross At Sunset

Mindenki feltámad, de nem mindegy, hogy mikor

Elolvasási idő: 4 perc
Elolvasási idő: 4 perc
Mindenkiben ott van a győzelem utáni vágy. Életünk során át is éljük a győzelem különböző szintjeit. A sokféle győzelmek közül kiemelkedik a feltámadás mint a legnagyobb és leghatalmasabb győzelem!

Ezt a győzelmet már sokan átélték. A Biblia beszámol sok ember feltámadásáról. Nézzünk a teljesség igénye nélkül néhány példát. Nain városában a temetési menetben viszik a koporsót, benne egy halott fiút. Jézus szembejön velük, megszólítja a halottat, és az kiszállt a koporsóból! Egy nap a zsinagógai elöljáró Jairus lánya meghalt. Jézus őt is feltámasztotta!

Betániában Mária és Márta testvére, Lázár meghalt és el is temették. Négy nap múlva Jézus elmegy a temetőbe, és feltámasztja Lázárt! Egy Joppé nevű városban élt egy Dorkás, más néven Tábita nevű hölgy, akinek nagy szíve volt, de ő is meghalt. Péter imádkozott, és Isten feltámasztotta őt is. Tróászban az istentiszteleten meghalt egy fiú, mert leesett a harmadik emeletről. A fiatal srácok mindig a legfelső szinten szeretnek ülni, akkor is így volt. Pál imádkozott, és a fiú feltámadt!

Ezek fantasztikus csodák! Bemutatják, hogy Isten az élet Ura! Azonban tudnunk kell, hogy ezek az emberek később újra meghaltak! A húsvéti feltámadás más! Jézus Krisztus feltámadása teljesen egyedi, hiszen ő feltámadt és soha többé nem fog meghalni. Ezért mondja Pál:

Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. (Róma 6,9)

Jézus feltámadásával kinyílt a lehetőség, hogy az emberek feltámadjanak, mert a halál örökre le van győzve! Egyértelmű, hogy Isten minden embert fel fog támasztani!

A Biblia több feltámadás közül kiemel két nagy kategóriát, amelyek szétválasztják az emberiséget. Először nézzük meg az első feltámadást, vagyis az igazak feltámadását:

Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak,

azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. (1Thesszalonika 4,16–18)

Az igazak, vagyis akik Krisztus igazságát magukra vették, megtértek, azoknak a feltámadása elkülönül azokétól, akik Jézust elutasítva haltak meg. Tehát akinek része lesz az első feltámadásban, vagyis az igazak feltámadásában, azok öröme határtalan lesz, mert ők öröklik Isten országát.

Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. (Jelenések 20,6)

Lesz egy második feltámadás is időben később. Ez az utolsó ítélethez kapcsolódó tömeges feltámadás. Itt azok támadnak fel, akik nem Krisztusban haltak meg. A feltámadást követően nekik meg kell állniuk a nagy fehér trón előtt, ahol Jézus ül!

A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. (Jelenések 20,13)

Ez a feltámadás is kihozza az embereket a halálból, de az ítéletre mennek, mert nem hittek Isten egyszülött Fia nevében. Jézus feltámadása mindenkinek a feltámadását készítette elő. Láthatjuk azonban, hogy nem elég ennyivel elintézni: Akkor jó, én is feltámadok!… Igen, te is feltámadsz, de nem mindegy, hogy mikor.

Az igazak feltámadásában fogsz részesülni, vagy a második feltámadásnál az ítéletre támadsz fel? Ezért óriási a felelősségünk, hogy hogyan tekintünk a húsvétkor feltámadt Jézus Krisztusra. A következő igeverset hittel fogadd el, hogy részed legyen az igazak feltámadásában!

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. (Róma 10,9)

 

Fotó: freepik.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp