• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Felszerelkezel vagy feladod?

Elolvasási idő: 3 perc
Elolvasási idő: 3 perc
A gondolkodásmódunk meghatározza az életünk irányát. Egy régi vicces történet jut eszembe: Egy nő bíróság előtt állt gyilkosság vádjával, mert megölte a harmadik férjét. Az ügyész megkérdezte tőle, mi történt az első férjével...

„Gombamérgezésben meghalt” – felelte a nő. „És a másodikkal?” – tudakolta az ügyész. „Ő is mérges gombát evett” – válaszolta az asszony. Végül az ügyész a harmadik férjről kérdezte. „Ő agyrázkódás miatt halt meg” – jelentette ki az asszony. „Hogyhogy?” – faggatta tovább az ügyész. „Mert nem volt hajlandó megenni a gombákat!”

A gondolkodásmód meghatározza a cselekvésünk irányát. Persze ez egy szörnyű vicc, de ettől még jól illusztrálja, hogy valaki a gondolkodásának megfelelően cselekszik.

Nem véletlen, hogy az EFO Biblia a megtérést a gondolkodásmód és életmód változásaként adja vissza. Olyan zavaros időket élünk, amikor a bizonytalanság fokozódik. Ilyen időkben eldönthetjük, hogy felkészülünk az előttünk álló kihívásokra, vagy már az elején feladjuk. Mit kell tennünk, hogy felkészültek legyünk?

Felkészíteni az elménket! Felkészíteni a szívünket! Felkészülni lelkileg!

Felkészíteni az elménket!

Az egészségtelen gondolkodásmódot krisztusi gondolkodásmódra cserélni. Ez nemcsak egy jól hangzó szlogen, hanem igenis kell, hogy a hitünk hasson a gondolkodásmódunkra. Azaz az életünket a tanítványi fegyelmezettség sziklájára építjük, és nem az érzelmek futóhomokjára.

Felkészíteni a szívünket!

Miközben a szív a Biblia szerint többféle értelemben használatos, nemcsak az érzések, hanem az indulatok, a döntések helye is. Az elkötelezett szív a nehéz és zavaros időkben igazi érték. Valaki így foglalta össze azt, milyenek az éretlenek: „Az éretlenek a kifogások mesterei, zavarosak és rendezetlenek. Életük megszegett ígéretek, cserben hagyott barátok, befejezetlen ügyek és jó szándékok útvesztője.”

Az érettséget talán leginkább Reinhold Niebuhr egyik imádsága adja nekünk vissza:

„Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.”

Vagyis érett az, aki tudja, mi az, amin nem tud változtatni, és ezzel meg tud békélni, de van bátorsága ahhoz, hogy megtegye, ami viszont a saját felelőssége. Ami pedig igazán fontos: megvan a bölcsessége, hogy a kettő között különbséget tudjon tenni.

Felkészülni lelkileg!

Erre a legjobb tanácsot Pál adja nekünk az Efezusi levélben:

„Tehát álljatok erősen, és vegyétek fel derekatokra az igazság övét! Melletekre az igazságosság páncélját kössétek fel! Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömhírét mindenkinek elmondjátok, ez legyen a saru a lábatokon! Mindezek fölé vegyétek a hitet, ez legyen a pajzsotok, amellyel elolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát! Vegyétek fel az Isten szabadítását, ez legyen a sisak a fejeteken! Vegyétek kezetekbe a kardot, amelyet a Szent Szellem ad! Ez a kard az Isten beszéde. Minden helyzetben imádkozzatok a Szent Szellem által! Gyakoroljátok az imádkozás minden fajtáját! Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, és tartsatok ki az imádkozásban! Ne hagyjátok abba az imádkozást Isten embereiért és népéért!”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp