• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

A megváltó születése – próféciák beteljesülése

Elolvasási idő: 4 perc
Elolvasási idő: 4 perc
Jézus Krisztus mint Messiás földre jövetelével számos ószövetségi prófécia teljesedett be. A karácsony tehát ezért is jelentős esemény!

Ebben a cikkben ezeket a jóval Krisztus előtt keletkezett és Rá mutató jövendöléseket mutatjuk be. Természetesen nem tudjuk ezt egyesével megtenni, hiszen bőséges anyagról van szó. De a – teljesség igénye nélkül – legismertebbek bemutatása újra hálára késztethetnek minket az értünk is megszületett megváltóért. 

Először is, beszélnünk kell a helyszínről. Mikeás próféta 5. fejezete Betlehemet mutatja be, mint a születés centrumát; „Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen” (1a vers).

A 72. Zsoltár szerint – Izrael pusztáin lévő – pásztorok hódolnak majd előtte, a napkeleti királyok / bölcsek is ajándékaikkal járuljanak majd elé; „Hajtsanak térdet előtte a pusztalakók, nyalják a port ellenségei! Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szebá királyai fizessenek adót! Boruljon le előtte minden király, őt szolgálja minden nemzet!” (9-11-es versek). 

Kétségtelen, hogy Ézsaiás próféta az egyik leggazdagabb forrás – ha csak a születés körülményeire gondolunk, akkor is; „Ezért maga az ÚR fog jelet adni nektek: Íme, egy fiatal nő*, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi majd el.” Ézs. 7:14. Ezzel az Immánuél-jövendöléssel eredetileg az Úr szólt Aház királyhoz a profétán keresztül. Érdekesség, hogy RÚF által „fiatal nő”-ként hozott kifejezés a Károli szerint – pontosabban – „szűz”-ként* szerepel, mely természetesen sokkal nagyobb csoda és utal Jézus Szent Lélek általi fogantatására. 

Továbbá, ha Jézus Krisztus tisztségeire gondolunk, egy ismert négyest hoz az Ézsaiás 9:5. „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” Ő mind a négy egyben! 

Egy másik jól ismert ézsaiási textus a 11:1. A fejezet címe is beszédes:

A Messiás békét hoz a földre.

Az első vers így hangzik: „Vesszőszál hajt ki Isai (Dávid apja) törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről”. Ez a leírás azért is figyelemre méltó, mert a héber Náceret jelentése = “ág”, “hajtás”, “vessző”  –  ezért alkalmazták a názáreti kifejezést! A fejezet második verse így folytatódik: „Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke“. Erre – sarj(adék) – rímel egyébként a Jeremiás 33:15 is; „Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki törvényesen és igazságosan jár el az országban”,  illetve a Zakariás  3:8b – vesszőszál, ág, „Csemete” = Károli – is; „Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a Sarjadékot!”

Végül megemlítem még a Jeremiás 31:15-öt, mely a sajnos Heródes-féle betlehemi gyermekgyilkosságra utal előre, a Máté evangéliuma (2:16-18) szerint is; „Ezt mondja az ÚR: Hangos jajgatás hallatszik Rámában és keserves sírás: Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni, mert nincsenek többé fiai.“ Ráhel sírja egyébként egyedülálló módon mind a mai napig Betlehem közelében található. A többi ősapa és ősanya (Ábrahám, Sára, Izsák, Rebeka, Jákób, Lea) pedig Hebronban nyugszik együtt. 

Ezekből a beteljesedett próféciákból is láthatjuk, hogy Jézus az Ószövetség megígért Messiása, a világ Megváltója.

Áldott születés ünnepet és valódi Krisztus-várást kívánunk minden kedves olvasónak!

 

———

Forrás – konkordancia: http://igemorzsa.hu/profecia/messias/konyvenkent.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp