• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

HÁZASSÁGÁPOLÁS (1. rész) – AZ ELISMERŐ SZAVAK

Elolvasási idő: 5 perc
Elolvasási idő: 5 perc
Gary Chapman Egymásra hangolva című, magyarul is olvasható könyve a kommunikáció-pszichológia eredményeire alapozva fontos felfedezést tesz:

a szeretetközlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre neveltetése, környezete és személyes hajlamai hatására ráhangolódott. Sok házaspár szenved amiatt, hogy a szerelmi lángolás alábbhagyása után a férj vagy a feleség nem érzi társa szeretetét. A megoldás egyszerű: fel kell ismernünk és meg kell tanulnunk társunk „szeretetnyelvét”.

Személyiségünket felfoghatjuk egy benzinmotorként, amelynek működéséhez rendszeresen szükség van üzemanyagra. Az ember számára a szeretet jelenti az említett hajtóanyagot, amely lehetővé teszi személyisége kiteljesedését. A házasságban a házastársak feladata egymás „szeretettankjának” feltöltése, azaz a cél a szeretet kölcsönös kinyilvánítása.
Talán megéltük már, amikor egy gondosan kiválasztott ajándéknak vagy egy meglepetésként elvégzett házimunkának társunk nem igazán örült. A félreértések és sokszor a csalódások hátterében az áll, hogy szeretetünket nem partnerünk személyre szabott „szeretetnyelvén” fejezzük ki. Gary Chapman amerikai családterapeuta 20 éves tanácsadói tapasztalata alapján 5 szeretetnyelvtípust állapított meg:
elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés.

ELSŐ SZERETETNYELV: ELISMERŐ SZAVAK

Egyik legnagyobb emberi vágyunk, hogy elismerjenek, értékeljenek bennünket. A szeretet kifejezésének egyik módja tehát az elismerő szavak. Az elismerő szavak célja nem az, hogy hízelgéssel keresztülvigyük az akaratunkat. A szeretet cselekvő törődést jelent társunk jólétével. Az elismerés a szeretet viszonzására ösztönöz.
A dicséret, a biztató szavak és a kérések sokkal inkább erősítik az önbecsülést, mint a követelések. Bensőséges légkört teremtenek, begyógyítják a sebeket, és a lehető legjobbat hozzák ki a házastársakból. Képzeljük csak el, ha zsörtölődéseink és kritikáink helyett házastársunknak dicsérő szavakat mondanánk! Az elismerés másik módja a biztatás. Sokszor csak a külső megerősítés hiányzik ahhoz, hogy szunnyadó tehetségünket kibontakoztassuk.

BÁTORÍTÓ SZAVAK

A dicséret mellett bátorító szavainkkal is elismerésünket fejezhetjük ki. A bátorítani szó azt jelenti: „bátorságot önteni” valakibe. Bárkivel előfordulhat, hogy elbátortalanodik és nem bízik magában, ami megakadályozhatja abban, hogy a benne rejlő lehetőségeket kiaknázza. Talán épp házastársa bátorítására lenne szüksége ahhoz, hogy leküzdje kishitűségét. A bátorításhoz empátiára van szükség, arra a képességre, hogy a társunk szemszögéből lássuk a világot. Meg kell értenünk, hogy ő mit tart fontosnak.

KEDVES SZAVAK

A szeretet mindig kedves. Ha tehát szavakban is közölni szeretnénk szeretetünket, gyakran kell „jó szót” mondanunk egymásnak. Viszont ugyanannak a mondatnak kétféle jelentése is lehet attól függően, hogy hogyan mondjuk. A kedvesen és gyengéden kimondott „szeretlek” szó egészen mást jelent, mint ha ugyanezt a szót kérdő hangsúllyal ejtjük ki. Gyakran megtörténik, hogy hanglejtésünk teljesen mást fejez ki, mint a szavaink. Ilyenkor kettős üzenetet közvetítünk. Házastársunk rendszerint nem a kimondott szavaink, hanem a hangsúlyunk alapján értelmezi az üzenetünket. Ha dühösen odasziszegjük, hogy „persze, boldogan elmosogatok”, abból társunk nem a szeretet üzenetét fogja kihallani.

SZELÍD SZAVAK

A szeretet kér, nem követel. Ha az egyik fél követeléssel fordul a házastársához, kapcsolatuk inkább a szülő-gyermek viszonyhoz lesz hasonló. A kisgyermeknek van szüksége arra, hogy utasítsák, hiszen még nem tud önállóan kiigazodni a világban. A házasságban azonban egyenlő felekként és felnőttként kell részt vennünk. Nem vagyunk tökéletesek, de érett felnőttek és egymás társai vagyunk. Kapcsolatunk akkor válhat meghitté, ha megismerjük egymás vágyait és céljait.
A dicsérő szavak és az elismerő kijelentések a szeretet hathatós közvetítői. Minél egyszerűbb és közvetlenebb, annál kifejezőbb:
– „Remekül áll rajtad ez az öltöny!”
– „Olyan csinos vagy ebben a ruhában!”
– „Te készíted a világon a legízletesebb töltött krumplit! A legjobb szakácson is túlteszel.”
– „Nagyon jólesett, hogy este elmosogattál.”
– „Köszönöm, hogy elmentél a fogadóórára. Tudom, hogy nem könnyen szántad rá magad.”
– „De jó, hogy kivitted a szemetet!”
Az ilyen és hasonló elismerések hozzájárulnak a házasság pozitív légköréhez.

Feladat

1. Szánjunk rá egy estét, hogy házastársunk megoszthassa velünk álmait, vágyait és ambícióit. Ha figyelmesen hallgatjuk, legbensőbb titkai tárulhatnak fel előttünk. Próbáljuk beleélni magunkat az ő helyzetébe, s őszintén és szeretettel bátorítsuk őt törekvéseiben. Milyen konkrét segítséget nyújthatunk céljai eléréséhez?
2. Értékeljük kommunikációs szokásainkat és stílusunkat! Kéréssel, javaslattal és útmutatással fordulunk a társunkhoz, vagy követelés, ultimátum, sőt fenyegetés árad szavainkból? Ne feledjük, a szeretetre alapvetően a választás, a szabad akarat és az önkéntes szolgálat jellemző! Hogyan kellene változtatnunk közléseink stílusán?
Forrás: Gary Chapman – Egymásra hangolva
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp