Magam több évtizede ismerem az úgynevezett „megachurch”-ök világát. Lelkipásztori felavatásom 1997-ben a First Church of God-ban történt, a Michigan Államban, Saint Joseph városában működő több ezer fős gyülekezetben. Itt kezdtem meg lelkipásztori szolgálatomat, mint egy óriásgyülekezet egyik lelkipásztora, a vezető lelkész közvetlen munkatársaként. Ez egy életre szóló ismerethalmazt, tapasztalatot és iránymutatást adott nekem.

1999-től pedig a neves baptista lelkipásztor, Rick Warren gyülekezetének és missziói mozgalmának (Céltudatos Gyülekezet) lettem magyarországi képviselője. Az általa alapított és tavalyig vezetett Saddleback Churchben számos alkalommal járva egyre inkább megértettem azt, hogy hogyan lehet egy 20.000 embert egybegyűjtő közösséget vezetni, egyben tartani, és közben még azt is megakadályozni, hogy személytelenné váljon a gyülekezet.

Isten különleges kegyelméből a tavalyi évtől kezdve egy rendkívül megtisztelő meghívást kaptam kollégáimmal együtt. Arizona Állam fővárosában, Phoenix-ban működik a világ egyik legnagyobb óriásgyülekezete, a Christ’s Church of the Valley (továbbiakban: CCV). Az itt szolgáló, nagyon nagy számú lelkipásztori csapat képzésére kértek fel bennünket.

A  Hartford Institute for Religious Research felmérése alapján 2018-ban még csak az USA hetedik legnagyobb gyülekezete volt ez, egy év múlva azonban már a második helyre került az akkori 31.000 fős vasárnapi látogatottságával.

Akinek már ezek a számok is nagyon magasak, az kapaszkodjon meg: idén Húsvétkor 81.000 fő vett részt a CCV istentiszteletén!  Ez a hatalmas tömeg természetesen nem egy épületben jön össze. Jelenleg a város különböző kerületeiben 16 összejöveteli helyen gyűlnek össze a testvérek.

Akkor mitől egy gyülekezet ez?

A közösség vezetősége számos összekötő kapcsot épített be a működésbe. A teljesség igénye nélkül: a gyülekezetnek egy vezető lelkipásztora van (Ashley Wooldridge), aki az elsődleges igehirdető is egyben. Az összes összejöveteli helyen („campus”) őt hallgatják a hívek. Természetesen nem ő az egyetlen, aki Isten Szavával szolgál a rá bízott nyáj felé: a vezető igehirdetői csapatot négy fő alkotja. Egy, nem pásztorokból álló elöljáróság („elders”) irányítja a közösség működését, és gyakorolja a felügyeletet a vezető igehirdetői csapat, így a vezető lelkipásztor felett is.

Egy ilyen nagy létszámú gyülekezetet természetesen nem lenne képes pásztorolni minden területre kiterjedően a négy vezető igehirdető. Emiatt az óriásgyülekezet szolgálatára egy óriási lelkipásztori csapat került szolgálatba állításra. A CCV-nek idén májusában már 485 lelkipásztora volt. Személyesen odafigyelnek gyülekezeti tagok ra, a sejt csoportokra, és minden szolgálati területre. Fenntartják a testvérek egységét Krisztus kegyelmében a gyülekezet céljai tekintve, és a hitvallásra nézve is

A gyülekezet legfelsőbb vezetése ennek a több száz fős csapatnak a képzésére hívott meg bennünket. A programunk átfogó iránya: keresztyén szervezeti vezetés.

A kollégáim nagy része amerikai, néhányan pedig Európából kerültünk a programba történő meghívásra. Magam a missziói teológia (a rendszeres teológia és a missziológia metszete) és a tanítványképzés professzoraként szolgálok közöttük, minden évben személyesen odautazva, a köztes időszakban pedig az internet adta lehetőségek formájában.

Idén április hónapban szolgálhattam közöttük. Méltatlanságom és alkalmatlanságom ellenére hívott el erre (is) engem az ÚR, így tartom magam ahhoz az alapelvhez, hogy legalább annyit tanuljak tőlük, mint amennyit át tudok adni nekik abból az igei ismeretből és tapasztalatból, amit nálam helyezett el Krisztus.

Ottlétünk alkalmával vasárnap közel 1.200 testvér került hitvalló keresztségre, bemerítésre. Megtiszteltetésnek vettem, hogy ebbe a szolgálatba is bevontak a gyülekezet vezetői.

A gyülekezet istentiszteletein, bibliatanulmányozásain történő részvételeink, és missziójukba történő bekapcsolódásunk során számomra nem a méret vagy a professzionalitás volt a meghatározó – hanem a szeretet.

Az, ahogyan szeretik az Istent, egymást, és a városukat.

Ebben a rövid írásban összefoglalni sem lehet, hogy mit végez a gyülekezet a teljes lakóközösségért. Így csak egy területről említek néhány példát.

Számos lelkipásztoruk rendvédelmi képzettséggel rendelkezik, és évekig, évtizedekig szolgált rendőrként, kommandósként, SWAT-osként (különleges rendvédelmi erő). Ezek a pásztorok ma Isten embereiként kísérik a hatalmas város rendőri egységeit bevetésekre, hogy bűncselekmények áldozatainak nyújtsanak lelki segítséget, tábori lelkészként állnak az akciók óriási stressznek kitett rendőrök mellett. Ők lelki gondozzák a rend azon őreit is, akiknek bevetésük során adott esetben emberi életet kellett kioltaniuk. Ugyanakkor a letartóztatott, börtönbe került személyek felé is szolgálnak Isten szavával.

Ugyan ezt az intenzitást kell elképzelni az élet minden területén zajló küldetés-betöltésben is. És mindezt olyan szeretettel teszik, hogy az magával ragadó.

Ennek is köszönhető az, hogy az 1982-ben elindult gyülekezet soha nem ment át szakadáson.

Ottlétünk során találtunk egy olyan házi közösséget is, amely Magyarországról és Erdélyből odaköltözött személyekből áll. Megkérdeztem őket: mi vezetett benneteket ebbe sejtcsoportba, és főleg a CCV gyülekezetébe? A megtapasztaltak miatt immár nem voltam meglepődbe, hogy nem azt válaszolták: a nagyszerű dicsőítés, a különleges igehirdetés, vagy a közösség mérete.

A válaszuk így szólt: a gyülekezet szeretete.

Valóban, a CCV növekedésének titka nem a showműsor, nem a marketing, vagy valamilyen más trükközés – hanem a Krisztustól kapott küldetés betöltése – szeretetteljes módon. Ez élteti a közösséget, táplálja a tagokat, és vonzza az Isten-keresőket folyamatosan.

Mit jelenthet ez nekünk itthon, Magyarországon? Többek között azt, hogy létezhetünk egészen kicsi, szórvány gyülekezetben, vagy egy középméretű városi közösségben, akár egy nagy méretű gyülekezetben is – a lényeg nem a számokról szól.

Krisztus így szólt: „arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13,35).

Így növekedhetünk a szeretet természetes túlcsordulása által. Legyen hát így, ámen!

Dr. Steiner József