• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Női lelkészség? Nők vezető szerepe a gyülekezetben?

Elolvasási idő: 3 perc
Elolvasási idő: 3 perc
„A nők vezethetnek, taníthatnak a gyüliben?” – hangzott nemrég kérdésként felém e témában. Nem könnyű helyzetbe kerül a lelkész vagy teológus, amikor állást kéne foglalnia ennek kapcsán.

A következőkben inkább néhány szempontot ajánlunk megfontolásra, továbbgondolásra. 

A kérdés kapcsán ha a Szentíráshoz fordulunk, azt láthatjuk, hogy a 1Korinthus 14,34–35 és az 1Timóteus 2,11–12 szakaszok a „locus classicus”-ok ebben a témában. Aki elolvassa ezeket a szakaszokat, rögtön láthatja, hogy elég egyértelműen fogalmaznak.

Ennek mai vállalásával kezdődik mégis a „darázsfészekbe nyúlás”. 

Egyik szempont, ami segíthet a fenti kérdés megválaszolásában is, ha visszakérdezünk: hogyan lehetne korrekt módon exegetálni ezeket a textusokat? Gondoljuk végig személyesen. Tehát mivel nem vitás, hogy elég egyértelműen fogalmaz a Szentírás ebben a kérdésben is, vagyis kategorikusan kijelent és meg is indokol (lásd a teremtéséhez, Ádám elsőségéhez – itt a nembelit értjük – visszavezetve), tehát a kérdés: jogunk van-e máshogy magyarázni a textusokat, mint ami oda van írva, akármire, például mai kulturális relevanciára, női emancipáció hatásaira, vagy bármi másra hivatkozva? Ha igen, úgy felmerül a kérdés (veszélye) más szakaszok kapcsán is a magyarázatok sokféleségének.

Másik szempont a címben jelölt konkrét kérdés megválaszolása előtt, amit szerintem érdemes eggyel hátrébb lépve megfontolni, hogy mit gondolunk nemcsak a reformáció óta a protestáns oldalon vallott sola scriptura (egyedül a Szentírás) elvről, hanem a tota scriptura (a teljes Írás fontos, lásd 2Timóteus 3,16ľ17), vagyis arról, hogy az Írás minden része valóban isteni eredetű számunkra? 

Hogy az elvekből milyen gyakorlat lesz, az is érdekes kérdés.

Egyes protestáns egyházaknál gyakorlat a női lelkészség, másoknál (így a hazai baptista közösségnél) nem.

Hogy taníthatnak-e a nők, vagy kaphatnak-e ilyen lelki ajándékot, úgy hiszem: természetesen. Ez nem is kérdés, hiszen tanítanak. Otthon, gyermekeiket, iskolákban, pedagógusként vagy munkavállalóként széles körben, gyülekezetben is sokféle módon (pl. tanítványi kapcsolatokban más nőket). Sokféle területen elöl járnak, példát mutatnak és megnyilvánulnak nőtestvéreink is. A kérdés inkább a hol és milyen keretek között, illetve milyen kontextusban. Ehhez adjon Isten és az ő szava számunkra bölcsességet! 

 

A reklám helye: érdekel bennünket, hogyan látja a kedves olvasó a kérdést, és bármilyen felmerülő kérdést el lehet küldeni az IgeIdők magazinon keresztül felénk! Annál is inkább, mert ez a következő FELNÉZŐPONT podcast témája, így tudnánk abban reagálni is. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp