• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

Elértük a 8 milliárdot – meddig tovább? 

Elolvasási idő: 4 perc
Elolvasási idő: 4 perc
​​Az ENSZ adatai szerint a földgolyón átléptük a 8 milliárdos népességet! 

A napokban bekövetkezett (nyilván becsült) adat soha nem volt még ekkora és ilyen gyors: a 7-ről 8 milliárdra való növekedés mindössze 11 évbe telt az emberiségnek. Előreláthatólag 15 év múlva elérjük a 9, majd pár évtized múlva a 10 milliárdos számot. A demográfusok a drasztikus növekedés okai közt az átlagéletkor növekedését tartják a legnyomósabb indoknak. Bárhogy is van, tény, hogy míg az 1800-as évek elején csupán 1 milliárd körül mozgott a világ populációja, most, a 21. század harmadik évtizedének elején ahhoz képest megnyolcszorozódott. 

Kép forrása: https://www.visualcapitalist.com/visualized-the-worlds-population-at-8-billion/

Életidőnkről a Biblia is kifejti véleményét. Ebben ötvöződik igazán e magazin nevének értelme: Ige + Idők!

A Szentírás beszél arról, hogy a kezdet kezdetén, Isten eredeti teremtési rendjében nem volt ismert a halandóság. A bűneset nyomán az ember élete korlátok közé került: meglehetősen hosszan éltek ősszüleink. A leghosszabb életet, 969 évet Matuzsálem – vagy Metusélah (jelentése: a kard férfija) – élte, aki az özönvíz előtti ősatyák egyike volt. Noé története kezdetén „az Örökkévaló ezt mondta: »Ne maradjon szellemem örökké az emberben, hiszen ő csak halandó földi lény! Legyen hát életének ideje mindössze 120 esztendő.«” (1Mózes 6,3; kiemelés tőlem) Ez a korlát nagyjából megjelenik olyan fontos emberek, mint Ábrahám (175 év), Jákob (147 év) vagy Mózes (120 év) esetében. 

Érdekes, hogy a legutóbbi a 90. zsoltárban még kevesebb számban rögzíti az emberi életidőt: „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.” (Zsoltárok 90,10; kiemelés tőlem) Látható tehát, hogy fokozatosan leszállítja Isten – a mi érdekünkben – az életidőt. Bármennyire is próbálják anti-aging szakemberek megfejteni a fiatalság titkát, kitolni vagy megszüntetni az öregedést, hívő emberként higgyük el, hogy jobb ebben a bukott világban kevesebb időt tölteni,

hiszen reménységünk van egy szebb országról, ahol örökké Isten jelenlétében lehetünk majd! 

A múlt héten lezajlott Országos Lelkipásztori Konferencián (idei témája: Időszerűen!) is előkerült a demográfia témakör. Székely Levente szociológus tartott előadást Milyenek a mai fiatalok? címmel. Az Ifjúságkutató Intézet vezetője beszélt azokról a társadalmi trendekről, amelyek korunk X, Y, Z és Alfa generációját jellemzik. A hasznos szakmai bemutató után jó volt Isten Lelkének erejét és vezetését kérni imádságban is a köztük való munkában.

Ahogy egyre többen leszünk, a kereszténységnek – hacsak nem akarja elveszíteni a jövendő nemzedékeket – meg kell tudnia szólítani a harmadik évezred fiait és leányait az örök érvényű üzenettel, a megmentő evangéliummal! Mert (ahogy egy mondás tartja) Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, illetve mindig csupán egy generációra vagyunk az egyház kihalásától. Összefoglalva: ez a 8 milliárdos híradás indítson minket még buzgóbb misszióra! 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp