• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En
könyvek
könyvek

A missziói elmélettől a gyakorlatig – könyvajánló

Elolvasási idő: 3 perc
Elolvasási idő: 3 perc
„A keresztény ember élete mindenestül missziói lét. Krisztus magához hív (»gyertek hozzám«), majd küldetést ad (»menjetek el széles e világra«). Az egyházak és a helyi gyülekezeteik Isten missziója, a missio Dei által jöttek létre, ez ad nekik erőt, és az ebbe történő bekapcsolódásban élhetik meg identitásuk kiteljesedését”

– kezdi előszavát a kötet szerzője, dr. Steiner József.

 

A TCM Nemzetközi Intézet és a Harmat Kiadó gondozásában megjelent kötet egy tudományos doktori disszertáció. Írója az elméleti kutatásokat a Wheaton College-ban (Chicago mellett) és a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a gyakorlati terepmunkákat és felméréseket az USA-ban, dr. Rick Warren „céltudatos gyülekezetében” (Saddleback-völgy, Kalifornia) és magyarországi református és baptista gyülekezetekben végezte annak érdekében, hogy felmérje: a teljes Szentírás fényében egyházainkban van-e létjogosultsága a tudatos missziói modellek felépítésének. A baptista lelkész-missziológus vizsgálódásait igényes teológiai szakszerűséggel végezte el, és ezzel egyúttal követhető mintát adott arra is, hogy olvasói miként vizsgálhatnak meg egy-egy kegyességi irányzatot, missziói modellt.

A könyv – annak ellenére, hogy egy PhD-disszertáció szövegét tartalmazza – közérthetően mutatja mutatja be, hogy egy missziói elméletből hogyan lehet gyümölcsöző gyakorlat.

Az Isten népe küldetésének részletes bibliai áttekintése és elemzése után az író górcső alá veszi a Céltudatos Gyülekezet Mozgalmat, és a rendszeres teológiai és missziológiai elemzés után két-két hazai baptista és református gyülekezetben történő alkalmazását tárja fel, objektív kritikákat és ajánlásokat megfogalmazva. Nem hiányzik a kötetből a kortárs egyháztan kiemelt kérdéseinek vizsgálata sem. A 338 oldalas kiadvány rengeteg hivatkozást tartalmaz magyar és külföldi, a témában nélkülözhetetlen fontosságú művekre, így szilárd alapot adhat azoknak, akik hasonló témakörben keresnek olvasmányokat vagy éppen végeznek kutatásokat.

Ajánljuk minden, gyülekezeti szolgálatban, gyülekezetplántálásban, misszióban aktív olvasó számára, és általában mindenkinek, aki alapos, rendszerezett ismereteket kíván gyűjteni és útmutatót találni a keresztény ember küldetésbetöltésével kapcsolatban, hiszen ahogyan a missziológus professzor indokolja művének megszületését: „Ma már nyilvánvaló, hogy egy keresztény közösség kihatását – és jövőjét – a világhoz való viszonyulása dönti el. A Szentírás szerint ezen viszony meghatározója a misszió kell hogy legyen.”

Érdemes hát a témát mélyrehatóan tanulmányozni!

Megrendelhető 5990 Ft-os áron a hungary@tcmi.edu e-mail-címen vagy a 06 20 886 4733-as telefonszámon.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp