Szószék

IgeIdők Magazin

Figyeljünk Jézusra a próbák során

„Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.”

Papp Szabolcs

Ne féljetek!

„Ne féljetek, álljatok helyt… Az Úr harcol értetek!” (2Mózes 14,13–14)

IgeIdők Magazin

Hála a csöndért

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.” (Zsoltárok 23,1–2)

Dr. Pafkó Tamás

Kiút a félelemből – Krízisek üzenetei #4

Ábrahám épp egy győztes csatából tér haza. Gazdagsága felülmúlja a környezetéét. Az Úr mégis azt mondja neki: „Ne félj, Ábrahám! Én vagyok a pajzsod.”

Győri Kornél

ELVÉGEZTETETT!

Gyermekkorom óta lebilincselő hatással van rám az úrvacsora. Ma is fülembe cseng a karének: „a Megváltó meghalt!” Ma is átélem újra meg újra a fenség érzését, amikor Megváltóm halálára emlékezem.

IgeIdők Magazin

Ima nagypénteken

Az ima beszéd Istennel. Könyörögjünk irgalomért ezen a napon.