• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

A válás megoldás?

Elolvasási idő: 5 perc
Elolvasási idő: 5 perc
A válás társadalmunk mindennapi részévé vált, hívő emberek között is egyre gyakoribb. Most induló sorozatunkban nemcsak feltesszük a kérdést: „A válás megoldás?”, hanem meg is próbáljuk válaszolni azt.

Ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni tudjunk, először is a házasság eredetét kell tisztáznunk.

A házasságot Isten szerezte, Isten az, aki egybeszerkeszt minket: „a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” (1Mózes 2,24)

Isten terve az, hogy amit ő egybekötött, ember azt el ne válassza (Máté 19,5–6).

Isten nemcsak összeköti az életünket, hanem jelen akar lenni a házasságunkban. Szükségünk van rá, mert ő az, aki megtartja egyéni életünket és a kapcsolatunkat is. „Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar” – olvassuk a Prédikátor 4,12-ben.

A Biblia a házasságot szövetségi viszonynak ismeri el: „aki elhagyta ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről.” (Példabeszédek 2,17) „Ezt kérdezitek: Miért nem? – Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze.” (Malakiás 2,14)

De mi is a szövetség? Manapság nemigen találkozunk még a kifejezéssel sem. Az élet szinte minden területén szerződéseket kötünk: legyen az hitel-, munka-, akár házassági szerződés. A szerződéseket általában meghatározott időre és úgy kötjük, hogy fel lehessen azokat bontani. Ha nem teljesítődik valamilyen okból a szerződésben vállalt kötelezettség, megfogalmazzuk a következményeket. A házassági szerződés például részletesen taglalja a vagyonelosztást válás esetén…

A szövetség is közös megállapodással jön létre, azonban korlátlanul érvényes.

A szövetségkötő felek odaszánását fejezi ki, hogy a szövetség célját teljesítsék, amit gyakran esküvel is megerősítenek. Amikor házasságot kötünk, szövetséget kötünk, Isten és emberek előtt kinyilvánítjuk akaratunkat, odaszánásunkat, vállalásainkat. Felekezetenként, sőt gyülekezetenként is más-más módja van az ifjú pár fogadalomtételének. Vannak, akik a lelkész által feltett kérdésekre válaszolnak, mások saját maguk írják meg a fogadalmuk szövegét.

Mi református gyülekezetben kötöttünk házasságot, és a következő eskü szövegével tettünk fogadalmat a férjemmel:

HÁZASSÁGI ESKÜ

VŐLEGÉNY:

Én, ………………………………., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …….-t, akinek most Isten színe előtt a kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

MENYASSZONY:

Én, ………………………………., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …….-t, akinek most Isten színe előtt a kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

INTELEM

Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szent esküvel is megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek fogadásotokat maradéktalanul, és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

A fogadalom megfogalmazása és formája tehát többféle lehet, de azok célja egy: hogy életre szóló szövetséget kössünk a párunkkal. Ígéreteket teszünk egymásnak, és azok feltételeit is meghatározzuk.

Az ígéretekkel az elkötelezettségünket és hűségünket fejezzük ki. Jelzik, hogy mi az, amit közösen tenni akarunk: Hozzá hű leszek; vele megelégszem; vele szentül élek; vele tűrök, vele szenvedek; hűséges gondviselője/segítőtársa leszek; el nem hagyom. A feltételek azokat a körülményeket tartalmazzák, amelyek között teljesítjük majd fogadalmunkat, és meghatározzák szövetségünk időtartamát: és őt sem egészségében, sem betegségében; sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig.

Házasságkötéskor elhagyjuk szüleinket, új család leszünk, ahol ragaszkodunk egymáshoz.

Ezután nem önmagunkért élünk, hanem a másikért, nem egyedül, hanem együtt. Isten tökéletes terve és rendelése a házassági szövetség, amit életünk végéig komolyan kell(ene) venni. Erről az alapról kell elindulnunk, amikor a válás kérdése felmerül. Innen nézve arra a kérdésre, hogy „A válás megoldás-e?”, „Nem” a válasz. A bűnbeesés azonban a házasságot, a férj és a feleség harmonikus kapcsolatát is megrontotta. A válás szerves része lett a társadalomnak, ezért felmerül a kérdés: vajon Isten hogyan látja, mit gondol, és mit rendel el róla?

Folytatás következik

Selmeczi Ottilia

Fotók: Pexels.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp