• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

vezetők

Boros Dávid

Püspökök és diakónusok

Nem lármázva, hanem a hívő és szolgáló élet csendességét megélve hirdetjük kikiáltóként Isten országát. Heti elmélkedés Pál Timóteushoz írott levele alapján: 1Tim 3,1–13.