ima

Majnár Zsolt

117. Sokkal bőségesebben

„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.” (Efezus 3,20–21)

Majnár Zsolt

116. A helyes út

„De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek.” (Ézsaiás 30,18)

Majnár Zsolt

115. Fáradozások következményei

„Az ember nem tudja hatalmában tartani a szelet, bezárni sem tudja a szelet, és senkinek sincs hatalmában megszabni halálának idejét. Háború idején nem engednek szabadságra senkit, és a bűn nem menti meg azt, aki elkövette.” (Prédikátor 8,8)

Majnár Zsolt

114. A szeretet jutalma

„Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” (Lukács 6,37–38)

Ujváriné Szabó Anikó

Üldözés ideje

Az Open Doors (Nyitott Ajtók) protestáns emberi jogi szervezet felmérése szerint tavaly 360 millió keresztény testvérünket érte üldözés a hite miatt. Milyen tendenciákat láthatunk a különböző országokban a nőtestvérek életén keresztül?

Majnár Zsolt

113. Menedék a viharban

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az ÚR megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok, és sóhajtozom, ő meghallja hangomat.”   (Zsolt. 55:17-18)

Majnár Zsolt

111. Ahogy viselkedünk

„Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!” (1Mózes 4,6–7)

Majnár Zsolt

110. Egyedüli segítség

„Magamra tettem esküt, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan: Előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, és ezt mondják rólam: Csak az Úrnál van igazság és erő!

Majnár Zsolt

109. Ünnepre hangolás

„Mily fenséges az erős Isten! Van-e hozzá fogható tanítómester? Ki kérheti tőle számon, amit tesz? Ki meri azt mondani róla, hogy álnokul járt el?